Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bristfälligt stöd för tonåringar i missbrukarfamiljer

/

Annons

Ungefär tjugo barn under tretton år med missbrukande föräldrar fick stödsamtal i Hedemora förra året. Ingen stödgrupp fanns över huvudtaget för ungdomar över tretton år. En klar kontrast till det stora behovet. Enligt IOGT-NTO:s utvecklingsledare Lena Borgs kan man räkna med att 2-3 barn i varje klass lever med en eller flera föräldrar med missbruksproblem.

Men Hedemora är långt ifrån ensamt om problemet. Enligt en rapport tidigare i år från Rädda Barnen fick endast en procent av barn i missbrukarfamiljer stöd under 2005 i Sverige. Enligt rapporten från Rädda Barnen är det också relativt vanligt att verksamheten som erbjuds arrangeras av någon annan än kommunen.

I Hedemora stod IOGT-NTO för hälften av verksamheten under 2006. Den andra hälften erbjöd socialtjänsten tillsammans med kyrkan.

Bristen på utbildad personal bidrog till att det fram till hösten 2006 inte fanns några stödgrupper alls arrangerade av socialtjänsten. Dessutom menar socialchefen i Hedemora Anders Jacobson att det är svårt att hitta barnen med behov till stöd. Men inga resurser läggs i dagsläget för att aktivt gå ut i samhället för att erbjuda hjälpen.

- Just nu är det bara barn vi möter på i arbetet som vi erbjuder stödgruppen, berättar Anders Jacobson.

IOGT-NTO hittade barnen i skolan, men Lena Borgs uttrycker såsom Anders Jacobson att det är svårt att nå fram till de barn och ungdomar som lever i missbrukarfamiljer. Skuldkänslor och rädsla för att avslöjas ligger ofta bakom tystnaden.

- Det är dags att samhället avdramatiserar missbrukarproblemen eftersom de idag är normalitet snarare än undantag, menar Lena Borgs.

Lena vill se att öppna samtal införs i skolan om alkoholism, så att barnen känner att de inte är ensamma om sin mörka hemlighet.

- Missbrukande föräldrar är experter på att skuldbelägga sina barn. I samtalsgrupper med barnen kan vi få dem att förstå att deras föräldrars missbruk inte har med dem att göra och först då kan barnen bygga upp sin självkänsla, säger Lena Borgs.

Med självkänsla och gemenskap kan barnen frigöra sig från föräldrarnas problem även om föräldrarna för stunden inte är kapabla att ta ansvar för sig själva.

Enligt en utredning av FN:s kommitté för barnens rättigheter av hur Sverige lever upp till Barnkonventionen beskrevs under 2006 en oro över samordningen av processer mellan kommuner, landsting och myndigheter angående stödet till barnen. Rädda Barnen höll med.

- Jag tycker att vi har ett väl fungerande samarbete över myndigheterna, men skulle gärna se att landstinget skickar aktuella barn vidare till de stödgrupper som finns eftersom det finns resurser att utöka gruppens storlek, påpekar Anders Jacobson.

Enligt Anders Jacobson har efterfrågan på stödgrupper i realiteten aldrig varit större än vad socialtjänsten kan erbjuda. Men ännu finns alltså ingen stödgrupp tillgänglig över huvudtaget för de tonåringar som lever med missbrukande föräldrar i Hedemora kommun.

Mer läsning

Annons