Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här krävs skärpning

Annons

Miljöförvaltningens inspektion av Lugnets bad- och simhall gjordes senast i oktober förra året.

Förutom bassängerna granskades också solariet, bastun och omklädningsrummen.

Slutsatsen av rapporten är att badanläggningen måste ta fram ett nytt program för egenkontroll. Ett sådant program krävs för de flesta offentliga anläggningar, däribland simhallar.

Vid inspektionen upptäcktes att badet endast skickar prover på badvatten för analys en gång om året, när inspektionen gjordes var det senaste provet skickat i november 2004.

- Det som var mest anmärkningsvärt var att proverna genomförs så sällan. Det ska ske betydligt oftare, säger Siv Björkbacka på Falu kommuns miljöförvaltning.

- Vi tar själva prover dagligen, sen vill miljöförvaltningen att vi skall skicka proverna till laboratoriet oftare, säger Ola Jacobsson driftsansvarig för bassängerna.

Nu har anläggningen fram till mars på sig att ta fram ett nytt kontrollprogram.

Dessutom ska hanteringen av kemikalier bli bättre. Miljöförvaltningen menar att det saknas skydd för att hindra att reningskemikalier som klor och saltsyra når avloppsnätet vid en olycka. Invallningar ska byggas runt kemikalieförråden och rutinerna för hur kemikalierna ska skyddas vid en brand förbättras.

- Vi måste göra något åt det. Det har vi redan börjat med. Vi för också en diskussion med miljöförvaltningen om hur det ska se ut, säger Ola Jacobsson.

Bristerna i provtagning och kemikaliehantering är de anmärkningar som måste åtgärdas, men miljöförvaltningen hittade även andra brister som påpekas i inspektinsrapporten.

ø3 Klorhalten i badanläggningens bubbelpool överstiger de värden som rekommenderas och problemet bör utredas.

3 Man bör se över ventilationen i solariet, för att avgöra om den är tillräcklig. Skyltar med rekommenderade soltider ska finnas vid varje solarium.

3 I dag görs en bedömning av bassängvattnets grumligheten med blotta ögat. Det bör kompletteras med analyser.

3 Informationen till de badande om att duscha och när det av sjukdomskäl är olämpligt att bada bör vara tydligare, samma sak gäller för bastuanläggningen.

CARL-MAGNUS FAGERHOLM

Mer läsning

Annons