Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Han är rädd för trafiken

Annons

-Det är något jag önskar väldigt mycket; att jag skulle kunna ha en permobil. Det skulle bli en helt annan rörelsefrihet för mig -och samhällets kostnader för färdtjänst skulle minska.

Niklas Lidén och hans fru Gunilla, 54, bor vid riksvägen mellan Ludvika och Skeppmora, vid Grängesbergsvägen 42 som ligger på krönet nära Skeppmora.

Gunilla Lidén har i flera brev till kommunen önskat att kommunen bekostar åtgärder som ökar trafiksäkerheten.

Hon har föreslagit en gång- och cykelväg de 600-700 metrarna ned till avfarten mot Lyviksrondellen. Alternativt att vägbelysning sätts upp på samma sträcka eller att det åtminstone byggs en busshållplats vid Lidéns fastighet.

Kommunen har hela tiden ställt sig avvisande, senast skedde det när trafikutskottet hade möte i onsdags.

Politikerna hävdar att det skulle kosta drygt 500 000 kronor att bygga en cykelväg. Belysning på samma sträcka skulle kosta 120 000 kronor och kostnaden för en busshållplats "torde uppgå till minst samma kostnad som belysningen", hävdar politikerna.

-Riksvägen saknar vägren. Det är förenat med livsfara att röra sig där, oavsett om man är handikappad eller frisk. Min fru tar oftast bussen till arbetet och hon tycker att det är otäckt att gå ner till hållplatsen vid Lyviksinfarten, säger Niklas Lidén.

Han berättar att när deras dotter var i skolåldern så ansågs det för farligt med vanlig skolskjuts med buss med påstigning vid Lyviksinfarten. Dottern fick därför åka taxi från hemmet till skolan.

Myndigheterna är alltså medvetna om farorna, resonerar Lidéns, men ändå så verkar intresset vara noll och intet för att förbättra trafiksäkerheten.

Tidigare har boende i Skeppmora fått avslag på ansökan om en gång- och cykelväg från byn in till stan.

Politikerna i trafikutskottet tycker inte ens att förbättrad trafiksäkerhet är en kommunal fråga i det här fallet. I det beslut utskottet tog på onsdagen heter det att "då kommunen inte är väghållare bör det slutliga beslutet om byggande av busshållplats, gång- och cykelväg samt uppsättning av vägbelysning fattas av Vägverket, som också skall bekosta eventuella åtgärder".

Projekteringschef Christer Lindberg fick också medhåll av politikerna i uppfattningen att det vore fel att göra investeringar innan man vet hur det blir med riksvägen.

-Planering av en eventuell nydragning av riksvägen pågår. Det vore inte försvarbart att lägga ner drygt 500 000 på en cykelväg som kanske inom en snar framtid visar sig ha hamnat fel eller är obehövlig, argumenterar Lindberg.

Niklas Lidén:

- Det planerade riksvägsbygget var vårt stora hopp men det har varit så många turer och nu verkar det ju inte bli något.

Familjen flyttade hit 1989 och ägnade då inte trafiksituationen särskilt många tankar.

-Det var sommar när vi kom hit och vi var yngre och friskare. Dessutom var det inte alls lika mycket trafik på den tiden, framför allt är det den tunga trafiken som har ökat, konstaterar Niklas Lidén.

KÄLLA: SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN.SE TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons