Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grönköpings Veckoblad riskerar vänstervridning?

Annons

Sveriges största månatliga veckoblad - Grönköpings Veckoblad - fyller hundra år och byter samtidigt ägare. Jubilaren ägs nu av förlaget Ordfront. Erik Blix förblir chefredaktör och veteranen Ljusterdal ledarskribent. Själva ägarbytet väcker vissa farhågor.

Vår ärade grönköpingskollega har alltid officiellt karaktäriserat sig som konstant vänlig mot den sittande regeringen oavsett densammas politik och partifärg. En så spikrak politisk kurs tål självfallet ingen avvikelse. I det skenbara medhållet döljer sig den bästa satiren.

Konkret kunde det låta så här vid ett tillfälle för ett antal år sedan:

"Sålunda stöder Veckobladet den sittande regeringen i såväl vått (mellanölet) som torrt (statsbudgeten)."

Nye ägaren Ordfront bildades som starkt makt- och samhällskritiskt vänsterförlag i slutet av det röda 60-talet. Falu Kurirens politiska redaktion kommer därför att med extra observans studera den ärade Grönköpingskollegans ledarsida och skarpt påtala varje eventuellt försök att attackera den sittande regeringen från såväl höger som vänster. Framförallt det senare.

Befarar vi även att Grönköpings kommunist, rabulist mm mm "herr förre förrädaren" Hildor Peterzohn fortsättningsvis ges ännu större spaltutrymme än tillförne. Denne herr Peterzohn har vid upprepade tillfällen haft oförsyntheten att vinna de popularitetsomröstningar, vartill veckobladet ibland inbjuder sin läsekrets.

Alldenstund alltid alerta Veckobladet ändå är på tapeten, tar vi som goda lokalpatrioter tillfället att avslöja bladets dalaanknytning.

Grönköpings informationssekreterare och turistchef Viking Helmersson företer viss kongenialitet med skriftställaren Rolf Christersson i Vikarbyn utanför Rättvik.

Tidigare civilförsvarsdirektören vid länsstyrelsen i Falun (och fd generalsstabsofficeren) Hans Backlund, frekventerade emellanåt veckobladets spalter, lätt maskerad som reservlöjtnant Nappe (Napoleon) Johnsson.

En överste vid arméstaben i "grå huset" i Stockholm frågade en gång undertecknad mellan skål och vägg hur det kunde komma sig att skämttidningen Grönköpings Weckoblad vara så förunderligt väl insatt i militära ting - även sådana, som bladet rätteligen inte borde känna till. Hans Backlund lät sig glatt och villigt avslöjas i Falu Kuriren.

Avslutningsvis:

En av de förnämsta Grönköpingskännarna och därtill innehavare av landets största privatsamling av allt som skrivits i och om veckobladet är Bertil Helldin, Falun, tidigare centerpartistiskt kommunalråd och - enligt egen utsago - med alltid urbane borgmästaren Mårten Sjöqvist (RVO) som, om inte förebild, så dock favorit.

HANS LINDQUIST

Mer läsning

Annons