Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Granlund beredd sluta

Annons

Johnny Granlunds begäran kom till kommunen per fax i måndags. I faxet skriver Granlund att kommunen har sparat 14 miljoner kronor under de år Fliesbergs Outdoor har varit turistentreprenörer, jämfört med kommunens tidigare kostnader.

Utifrån det summerar han en uträkning som mynnar ut i ett förslag till ett förtida frånträde. I Granlunds uträkningar tar han upp värdet av företagets långsiktiga investeringar och upparbetning av struktur och marknadsföring till 2,7 miljoner kronor, pengar som satsats av Granlund själv eller något av hans bolag.

Tre miljoner för förlorad goodwill genom vad han anser vara kommunens olika felgrundade skrivelser, grundlösa påståenden samt agerande utan att informera entreprenören.

Slutligen tre miljoner för uteblivna framtida intäkter. Sammanlagt 8,7 miljoner kronor för att han ska lämna turistbyråverksamheten.

Kommunchef Bengt Welin bestrider i ett svar Granlunds yrkanden och kontrar med att om turistentreprenören vill frånträda sitt uppdrag i förtid, så får han räkna med att ersätta kommunen för de merkostnader som kan uppstå när ny turistbyråverksamhet ska byggas upp.

Welin bemöter Granlunds siffror med att besparingen på 14 miljoner kronor inte är Granlunds förtjänst, utan beror på att kommunen valt att göra den upphandling som vanns av Fliesbergs Outdoor. När det gäller ersättningarna, som Granlund vill ha betalt för, så är det inget som kommunen ansvarar för eller beställt. Kommunen har även alltid varit sakliga och korrekta i korrespondens och samtal.

Bengt Welin betonar också att Fliesbergs Outdoor lade ett anbud som översteg de krav kommunen hade. Det anbudet ledde till det avtal som kom att tecknas och senare även förlängas.

Samtidigt med Granlunds begäran om förtida frånträde har kommunen sammanställt utvärderingen för verksamhetsåret 2004-2005. I den framgår en lång rad skilda uppfattningar mellan kommunen och entreprenören. Dit hör till exempel saknad av beskrivning av öppettider vid turistbyråerna och då framförallt för den i Grövelsjön. När det gäller att ta initiativ till nya projekt ifrågasätter kommunen om Kjell Landéns och Ove Berglunds nya bokningstjänst Boka Dalarna verkligen ska tillgodoräknas Fliesbergs Outdoor.

Verksamhetsplanen är en annan detalj som kommunen underkänner. Turistbyråerna har heller inte lyckats med att få med evenemang och liknande i sin verksamhetsplan. Granlund skyller på turistnäringen som inte vill samarbeta med Fliesbergs Outdoor, medan kommunen menar att turistbyråerna måste finna vägar för att få in viktig information.

När det gäller inrättande av ett turistråd är dock både kommunen och Fliesbergs Outdoor överens om att så har skett.

Utvärderingen ska godkännas av kommunstyrelsen efter sommaren, och innan dess måste Fliesbergs Outdoor godkänna den nu liggande skrivningen av utvärderingen. Detta sker samtidigt som det ska förhandlas om ett förtida frånträde.

NISSE SCHMIDT

Mer läsning

Annons