Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gonäs reningsverk riskerar anmälan

Annons

Och i matchen om en biogasanläggning finns inga pengar att hämta – investeringsbudgeten bjuder inte på några öronmärkta medel.
Gonäs avloppsreningsverk, som är länets största reningsverk, har haft ett provisoriskt drifttillstånd från länsstyrelsen. Det löpte ut nu i månadsskiftet juli-augusti.
Men det är inte förlängt.
Ansökan från tekniska kontoret har lämnats in den 4 maj i år till Länsstyrelsen Dalarna, miljöprövningsdelegationen.
I den vill tekniska kontoret att den tillfälliga ändringen av utsläppsvillkoren för Gonäs avloppsreningsverk beslutade 2004-05-11 ska förlängas till 2006-06-30.
Bollen ligger hos länsstyrelsens miljövårdsenhet men där har handläggaren semester.
Reningsverket körs under normala premisser och då ska anläggningen klara både rikt- och gränsvärden.
VA-chefen Tommy Brolin uppger att reningsverket inte har haft problem med överskridna gränsvärden under våren.
– Vi sökte förlängt tillstånd i maj i år, men inget beslut har tagits hos länsstyrelsen. Men händer det något nu, då kan det leda till åtalsanmälan.
Reningsverket drabbades under förra året av flera störningar då det biologiska reningssteget, biobädden, växte igen.
Under 2004 skedde för många BOD-utsläpp, syreförbrukande ämnen, i april, maj, augusti och september.
Tillståndet med ändrade utsläppsvillkor fick naturvårdsverket att reagera för två år sedan.
Länsstyrelsens tillstånd överklagades av Naturvårdsverket till miljödomstolen. Det blev en ordentlig långbänk innan domen kom nu i juni månad.
I den meddelade Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, avslag i överklagandet från Naturvårdsverket. Som skäl anges att tillståndet gällde tillfällig ändring av utsläppsvillkor (2003-2004) vid Gonäs avloppsreningsverk och att miljödomstolen inte kan förordna om ändrade villkor som avser förfluten tid.
Reningsverkets huvudsakliga belastning kommer från Spendrups bryggeri. Därför pågår diskussioner mellan kommunen och Spendrups angående en lösning.
– Biogas ligger i tiden, det passar alla, för uppvärmning kan den ersätta oljan, säger Tommy Brolin.
– Men en biogasanläggning förutsätter att det finns en användare av gasen.
Biogasanläggningen som länge har varit på tapeten finns dock inte med i tekniska nämndens förslag till investeringsbudget för 2006.
– Nej, vi får skjuta det framåt. Det är inget vi kan ta ställning till nu. Det behövs mer kött på benen, säger Sören Grandelius, förste vice ordförande i tekniska nämnden, men inflikar att det är först när fullmäktige sagt sitt, den 10 augusti, det tas ett sista beslut för investeringar 2006.

SARAH HJÄLM

Mer läsning

Annons