Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Giftläget värre än befarat

Annons

Detta enligt det preliminära resultatet av de senaste fältundersökningarna vid det för många år sedan nedlagda pappersbruket.

Företaget Kemakta Konsult AB har kommunens uppdrag att upprätta en så kallad huvudstudie om föroreningarna och deras omfattning. Därmed får tidigare markundersökningar en värdefull komplettering. Ytterst ska alla fakta senare ligga till grund för en ansökan till Naturvårdsverket om pengar till sanering.

-Det handlar om en mycket allvarlig förorening och framför allt är det kisaskan som är bekymmersam. Den verkar vara mer utbredd än vi först hade räknat med och det måste åtgärdas, säger miljöchef Göran Eriksson.

Som tidningen tidigare redogjort för finns förekomster av diverse oönskade ämnen på det gamla fabriksområdet. Enligt miljöchefen framstår emellertid den rikliga förekomsten av kisaska som det verkligt stora problemet.

-Det handlar om att stora mängder har grävts ned på det som kallas syraområdet. Där producerades svavelsyra till processen och då blev tungmetallerna kvar. Kisaskan är alltså en restprodukt, ett koncentrat av tungmetaller, klargör Eriksson.

Dagens problem vid "fabrikera" i Fredriksberg är således resultatet av gamla miljösynder som lär ha begåtts i rent oförstånd i en tid då miljömedvetenheten var lika med noll. Situationen förvärras av att massor av kisaska dessutom har spridits längs kilometervis med gammal banvall som nu är cykelbanor.

- Det håller ogräset borta, och det indikerar ju att det är duktigt giftigt.

Skräckscenariot är nu att giftet ska sprida sig via de mindre vattendrag som finns nära fabriksområdet och vidare ut i Liälven.

- Risken för spridning är uppenbar och man har redan kunnat konstatera att det har börjar röra på sig.

Problemet med oljespill framstår däremot som lättare att tackla.

- Olja finns här och där på området men det är i begränsad omfattning och mera lätthanterligt. Det kan vi klara med konventionella saneringsmetoder, konstaterar miljöchefen.

Närmast väntar han på att den preliminära rapporten ska kompletteras. Sedan ska det avgöras om det behövs ytterligare underlag eller om det är dags att gå vidare med en ansökan till Naturvårdsverket.

FREDDY NYLUND

Mer läsning

Annons