Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gamla soptimmen i Rättvik, en av de 81 tickande miljöbomberna

/
  • Rättviks sopstation. Blått randigt område är av riksintresse för naturvården och
friluftslivet. Grönt randigt område är av riksintresse för friluftslivet. Blått rutigt område är
skyddsområde för grundvattentäkt (Rättviks nya industriområdet).

Soptippen i Rättvik tog emot sopor från hela Rättvik och alla dess turister utom från fyra småbyar från 1958. 2000 gömdes tippen under att lager kalk från Rättviks kalkverk och nu hotas vattentäkten.

Annons

Tippen tog emot hushållsavfall från 10 000 personer plus turister, och kan enligt länsstyrelsens rapport förutom hushållsavfall också ha tagit emot sjukhusavfall, lite byggnadsavfall och latrin. Enligt ortsbor har man tippat det mesta på området. Numera tippas schaktmassor på deponin.

Förbränning av sopor i en förbränningsanläggning förekom när den var i bruk. Allt som gick att bränna, förbrändes och grovavfall deponerades i en tipp bredvid.

– Föroreningarnas farlighet bedöms därmed vara mycket hög, varnar länsstyrelsen i rapporten.

– Men först efter en undersökning kan man avgöra riskerna för människors hälsa, säger Åsa Mårdberg på länsstyrelsen.

Soptippen ligger nära grundvatten och då soptippen är gammal har det inte helt kunnat dokumenteras vad som slängts där under åren. Därför har tippen fått en hög klassning.

– Men om man ändrar marken, gräver eller bygger runt soptippen kan det bli problem. Kommunen bör ta prover, planera en möjlig åtgärd. Kanske avgränsa området ytterligare eller förbättra täckningen, säger Sedigheh Abdollaih på länsstyrelsen.

Ingen vet exakt hur mycket avfall som tippen rymmer, mellan 10 000 -100 000 kubikmeter bedömer man.

Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms mycket stora då tippen ligger på isälvssediment och flygsand som är mycket genomsläppliga.

Rättvikstippen ligger bara 800 meter från yttre vattenskyddsområdet för grundvattentäkten.

Skyddsvärdet är dessutom mycket stort eftersom Rättviks sopstation dessutom ligger inom de områden som är av riksintresse för naturvården och friluftslivet.

– Om kommunen inte har ekonomisk möjlighet eller inte prioriterar det kan det inte göras mer. Vi ställer krav på att det ses över men vi är bara till för att ge stöd och tips, berättar Sedigheh Abdollaih.

Mer läsning

Annons