Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytänk i missbruksvården når långt

Annons

De tre parterna har av länsstyrelsen fått ett bidrag på 500 000 kronor för att se över möjligheterna att genom samarbete dels förebygga att personer hamnar i missbruk, dels hjälpa personer att ta sig ur missbruk.

- Vi ska jobba fram och sjösätta en modell som vi tror på. Det handlar om att nå och bistå personer med missbruksproblem och deras medberoende, främst anhöriga, berättar socialchefen.

Ungefär var tionde svensk har någon typ av missbruksproblem. De och även deras anhöriga löper stor risk att utveckla även andra sjukdomar. Missbruk är med andra ord ett mycket stort folkhälsoproblem.

Med tanke på de drabbade och även med hänsyn till samhällsekonomin är det därför angeläget att effektivisera missbruksvården.

- Ungefär häften av alla behandlingar leder till att patienterna varaktig avstår från droger. Ytterligare några leder till att patienterna gör framsteg eller är mer motiverade inför nästa behandling, säger Sören Fredriksson.

Ett stort problem är att nå missbrukarna och att nå dem i ett tidigt skede.

- Det är ett fåtal som synliggör sig själva. Genom att informera och genom att exempelvis i samband med läkarbesök ställa några enkla frågor, på samma sätt som när det gäller rökning, kost och motion, vill vi ge fler möjlighet att själva avgöra om de är i riskzonen och motivation att söka hjälp, förklarar socialchefen.

I ett första steg har ett 80-tal vårdcentralsanställda och ett 50-tal anställda inom kommunens individ- och familjeomsorg, inklusive biståndspersonal, genomgått en endagsutbildning för att få en gemensam begrepps- och kunskapsmässig plattform. I dag inleder de första av nära 50 personer en fördjupad tvådagarsutbildning i bland annat beroendeutveckling. I höst ska en mindre grupp utbildas i bland annat motiverande intervjuteknik och senare kommer vissa befattningshavare att få "skräddarsydda" utbildningar, individuell kompetens.

Parterna vill se till att färre "hamnar mellan stolarna, och bygga gemensamma vårdkedjor, att behandlingen blir hel och målinriktad.

- Det är inte alltid så lätt för oss att i vardagen hitta varandra. På det här sättet vill vi skapa rutiner och tid för samarbete i syfte att få till en helhet i missbruksvården. Projektet är ett gemensamt avstamp för ett förbättringsarbete som naturligtvis sätter patienten i centrum och utgår från en dialog med honom/henne, säger Sören Fredriksson och betonar att de tre parterna är beredda att ta ett stort ansvar och genom ett systematiskt och genomtänkt samarbete hjälpa den enskilde individen.

Mer läsning

Annons