Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moelven tjänade 66 miljoner – och investerar i sågverk

Moelvenkoncernen, där sågverket Moelven Dalaträ i Mockfjärd ingår, gjorde ett rörelseresultat på 66 miljoner norska kronor under tredje kvartalet i år. Den skandinaviska industrikoncernen planerar att investera totalt 160 miljoner i två svenska sågverk – Moelven Valåsen AB och Moelven Notnäs AB.

Annons

Sågverket i Mockfjärd ingår i Moelvenkoncernen.

Jämfört med 2015 minskade rörelseresultatet för tredje kvartalet i år med 17,4 procent.

Enligt koncernchefen Morten Kristiansen berodde resultatförsämringen främst på minskade intäkter i inrednings- och modulverksamheten.

– Speciellt inredningsföretaget Moelv en Modus upplever den norska marknaden som tuff. Vi märker av det i synnerhet i västra och sydvästra Norge, som drabbats av dramatiska nedskärningar i oljeindustrin, säger koncernchefen och antyder att signaler på marknaden indikerar att botten kanske är nådd.

Hittills i år har Moelven tjänat 271 miljoner norska kronor på driften. Det innebär att ackumulerat har rörelseresultatet ökat med 23,5 procent jämfört med motsvarande period under förra året.

Men det finns verksamhetsgrenar med en svag resultatutveckling.

– Förbättringsarbetet fortsätter med hög intensitet för att få upp samtliga enheter på en acceptabel lönsamhetsnivå.

Moelven ska storinvestera i två svenska sågverk, de i Valåsen och Notnäs.

Morten Kristiansen berättar att koncernens två största sågverk i Sverige – Valåsen och Notnäs – planerar investeringar på 160 miljoner norska kronor i maskiner och utrustning.

– Planen ska vara genomförd sommaren 2019 och målet är att de här enheterna ska bli Moelvens mest effektiva och lönsamma, säger koncernchefen.

Han påpekar att koncernens sammansättning, med divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar och enheter som opererar på olika marknader, ger koncernen ett bra utgångsläge för ytterligare förbättringar.

Den långsiktiga målsättningen är en avkastning på det arbetande kapitalet på 13 procent och koncernledningen bedömer att likviditetstillgången är tillräcklig för att möjliggöra nödvändiga omställningar och förbättringsprojekt.

Mer läsning

Annons