Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fyra järvar i Tansenreviret

/

Annons

I samband med den senaste veckans snöfall har ett halvdussin medlemmar i Gyllbergsgruppen arbetat för att genom spårningar säkerställa antalet vargar i Tansenflocken.

Före älgjakten observerades en flock om tio vargar och de nu genomförda spårningarna visade att det just då fanns "minst" nio vargar i området.

- De var uppdelade på tre grupper och genom spårning i fält kunde vi ringa in grupperna och säkerställa att inga djur blev räknade mer än en gång, berättar Curt Danielsson, som tillsammans med Håkan Björling leder nätverket och kolla upp inrapporterade observationer.

Curt Danielsson säger att spårningarna tyder på att två av grupperna bestod av ungvargar, födda under den senaste våren, och att den tredje gruppen utgjordes av alfaparet, som då jagade älg i närheten av Dala-Floda.

Under spårningarna kollade gruppmedlemmarna också upp järvförekomsten. Det har under en följd av år funnits järv i området och det har spekulerats i att järvarna blivit så stationära att de ynglat eller skulle komma att yngla.

- Nu hittade vi järvspår i två geografiskt avgränsade områden och totalt handlade det om fyra djur. Järvarna följer vargarna och äter av deras "matrester". Vid bakspårning har vi också kunnat konstatera att järvarna tagit skogsfågel, berättar Curt Danielsson.

Jägareförbundets Anders Andersols konstaterar att järvarna kan leva gott på resterna av vargarnas byten.

- Om järvarna ynglat i området är det en av de sydligaste järvföryngringarna i Sverige i modern tid, konstaterar Anders Andersols.

Fakta: Gyllbergsgruppen

Nätverket, som initierats av Håkan Björling, bildades för att "på ett konstruktivt sätt och i görligaste mån förebygga möten som trappar upp konflikten människa-rovdjur".

- Att antalet incidenter och dödade eller skadade hundar inte är större i området beror på samarbetet och informationsutbytet i nätverket, men ska i första hand tillskrivas det faktum att ytterst få jägare numera vågar släppa sina hundar, säger Curt Danielsson.

Fakta: Tansenreviret

Det så kallade Tansenreviret, som fått sitt namn efter den sjö som ligger centralt i området, avgränsas i norr av Västerdalälven och Dalälven samt i öster av viltstängslet längs vägen mellan Borlänge och Ludvika.

I väster och söder är gränserna lite mer flytande, men vargarna har vid flera tillfällen gått över länsväg 247 mellan Björbo och Nyhammar och gått ända mot sjön och samhället Gensen.

Området hyser en förhållandevis stor rovdjursstam och utöver järv och varg märks lo och björn. Så sent som får två veckor sedan spårades en björn söder om Mockfjärd, men den har sedan dess gått i ide.

Fakta: Järv

Järven är ett relativt anonymt mårddjur, som främst lever i fjällen och intilliggande skogsområden.

Vargstammens ökning och ökade geografiska utbredning har bidragit till att fler järvar på långvandring hittat mat och stannat längre söderut än tidigare.

Det är ett mårddjur som kännetecknas av de stora tassarna och en relativt klumpig gång. Den är asätare, föder mellan en och tre ungar och stammen i Sverige beräknas uppgå till omkring 700 djur.

Sedan år 1969 är den fridlyst.

Mer läsning

Annons