Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler bilar och mer skrot på ovårdad tomt – ägaren riskerar böter på 50 000 kronor

Ägaren har fått flera förelägganden om att städa sin tomt.
Men vid ett tillsynsbesök konstaterade personal från Gagnefs kommun att "bilar och skrot tillkommit istället för att fraktas bort".
Nu förenar miljö- och byggnadsnämnden "städuppmaningen" med ett vitesföreläggande på 50 000 kronor.

Annons

Ägaren till fastigheten – i en by i Gagnefs kommun – har även tidigare fått förelägganden om att städa sin tomt.

– Flertalet gånger, konstaterar miljö- och byggförvaltningen i sin beskrivning av ärendet.

I slutet av förra året klagade grannar över att fastigheten var ovårdad och att antalet skrotbilar på tomten ökat.

Miljö- och byggförvaltningen har efter tidigare förelägganden om städning haft fastigheten under bevakning och kunnat konstatera att grannarna har rätt; att antalet fordon ökat och mängden skrot växt.

OBS! Bilarna på bilden har ingenting med artikeln att göra.

I tidigare beslut har miljö- och byggnadsnämnden betonat att Plan- och bygglagen stadgar att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning och för trafiken inte uppkommer.

Om någon bryter mot den skyldigheten och inte vidtar åtgärder som meddelats med stöd av lagen kan miljö- och byggnadsnämnden som tillsynsmyndighet utfärda ett nytt föreläggande och förena det med ett vite.

Det är ett verkställighetsmedel för att förmå någon att följa ett åtgärdsföreläggande. Mark- och miljödomstolen prövar, efter en ansökan, om ett vite ska utdömas.

Nu har miljö- och byggnadsnämnden förelagt ägaren till den ovårdade fastigheten att senast inom två månader från att städbeslutet vunnit laga kraft städa upp sin tomt.

Fastighetsägaren ska enligt beslutet forsla bort bland annat ett halvdussin bilar, andra fordon som inte är i brukbart skick, en trailer, däck, presenningar, skräp och tunnor.

Föreläggandet är förenat med ett vite om 50 000 kronor.

– Om föreläggandet inte följs kan nämnden med stöd av lagen besluta om att åtgärden ska genomföras på fastigghetsägarens bekostnad, heter det i beslutet.

LÄS ÄVEN: Tomten ovårdad i flera år – riskerar böter på 30 000

Här kan du läsa mer om Gagnef

Mer läsning

Annons