Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fäbodar undantas från sophämtning

/
  • - Detta är en infekterad fråga och därför är det viktigt att vi politiker är överens, säger Sofia Jarl (C), vice ordförande i kommunstyrelsen. Foto: Pär Sönnert

Annons

Debatten om sophämtningsavgifterna i Gagnefs kommun har pågått en längre tid. Det är främst fritidshusägare som har protesterat mot bestämmelserna. Nu vill kommunstyrelsen försöka göra undantag för områden med många fäbodar.

- Vi ska se om vi kan kombinera likabehandlingsprincipen med miljöbalken. Om det är möjligt att plocka av områden så tror vi att vi kan befria de typiska fäbodsområdena från sophämtningen, säger Sofia Jarl, vice ordförande i kommunstyrelsen.

I det tidigare förslaget i frågan ville kommunstyrelsen göra undantag för fäbodsområden där minst 80 procent av fastigheterna saknar el och rinnande vatten. Svårigheterna i att definiera vad som är en fäbod har gjort att underlaget nu kompletterats med en ny text.

- Nu vill vi i stället undanta områden där en majoritet av fastigheterna är fäbodar. I dessa områden kan det givetvis finnas människor som vill ha sophämtning. I så fall får vi lösa detta genom att hänvisa till en sopcentral. Vi ska även föra en dialog med Dala Vatten & Avfall om vad som behöver ordnas, säger Sofia Jarl.

Bertil Stoltz ska jobba med förslaget på den nya indelningen. Detta ska sedan ut på samråd innan det kan bli aktuellt med ett fullmäktigebeslut.

- Samrådet bör ske redan i oktober, säger Stoltz.

Tanken är att den nya indelningen ska kunna klubbas på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december.

- Det bör ske då, i samband med att vi beslutar om taxor och budget. Det råder politisk enighet i frågan och det är mycket värt. Detta är en infekterad fråga och därför är det viktigt att vi politiker är överens. Vi vill kunna ta beslut så fort som möjligt, ett överklagande kan dra ut på tiden, säger Sofia Jarl.

Fakta: Kommunstyrelsens definition av fäbodsområden:

• Fäbodsområden ska vara hämtningsfria vad avser brännbara hushållssopor och hushållssopor (kompost).

• Med fäbod anses ett område där en majoritet av byggnaderna är bevarade i ursprungligt skick och som har sina rötter i den gamla fäbodkulturen, där det bedrivits traditionellt fäbodbruk och där en majoritet av bebyggelsen/gårdarna fortfarande saknar moderna bekvämligheter som elektricitet från elnät, rinnande vatten och vattenburet avlopp.

• Utöver ovanstående skall fäboden återfinnas i de längder över fäbodar som upprättades vid storskiftet i början av 1800-talet, är fäbodställen i Floda och Gagnefs socken namnges. Utredningen skall innehålla denna förteckning.

Mer läsning

Annons