Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Efter år av politiskt bråk – "Sluttjafsat" om storsatsningen

Demensboendet ska byggas nordväst om Nässjön i Djurås.
Efter år av bråk och beslutsvånda har Gagnefs politiker klubbat var den ekonomiskt största satsningen i kommunens historia ska ske.
– Nu får det vara sluttjafsat, nu måste vi framåt, säger kommunalrådet Irene Homman (S).

Annons

Här på åkermarken, på andra sidan sjön från Nässjöbadet räknat, vill en politisk majoritet i Gagnef bygga ett nytt demensboende om 48 platser och med möjlighet till utökning av antalet platser.

Med voteringssiffrorna 6-4 beslutade kommunstyrelsen att "huvudinriktningen för demensboendets lokalisering ska vara jordbruksmark vid Näset".

Marken är kommunägd och ligger nordväst om Nässjön, i direkt anslutning till bostadsområdet Nässjöstrand.

Kommunchef Tommy Sandberg och en tjänstemannagrupp har nu presenterat ett lokaliseringsförslag för kommunstyrelsen. Valet stod i slutändan mellan Bergkvistska tomten och Snibbvägen – två områden på vardera sidan av Tjärnsjögården/Solgården – och Nässjöstrand.

– Vi har nu mobiliserat medarbetarna och alla jobbar för att få fram ett så bra underlag som möjligt. Målet är att den slutliga utredningen ska presenteras för kommunfullmäktige i mars, säger kommunchef Tommy Sandberg.

– Nässjöstrand uppfyller de krav på lösningar som ställts, marken är redan kommunägd, utomhusmiljön är bra och platsen är central och lättillgänglig för både personal och besökare, säger Tommy Sandberg.

– Vår bedömning är att samhällsintresset väger högre än intresset av att behålla jordbruksmarken, fortsätter kommunchefen.

Han fick nu kommunstyrelsens uppdrag att fortsätta utredningen med utgångspunkt från Näsetlokaliseringen. Han och hans tjänstemannakollegor ska ta fram idéskisser till byggnad och utemiljö, detaljplan, förprojekteringsåtgärder, investerings- och driftkalkyler samt förslag till finansiering inklusive en utredning angående olika ägar- och driftformer.

Beslutet föregicks självklart av en längre debatt och togs genom votering. KOSA och MP ville – vilket MP motionerat om – ville se en utredning av såväl S-, C- och M-förslaget som av det förslag som är känt som KOSA:s förslag och som bygger på en uppdelning av boendet.

Med sex voteringsröster mot fem avslog S, C och M återremissyrkandet. Här röstade L med KOSA, SD och MP. I den följande omröstningen, även den avgjord genom votering, röstade S, C och M för Näset, KOSA, SD och MP för KOSA-förslaget och L avstod från att delta.

Irene Homman gläds åt att frågan om ett demensboende

– Vi tog i demokratisk ordning ett beslut den sista juni och nu fullföljde vi det vi då sa och lovade att vi skulle göra. Det förvånar mig att flera partier ville riva upp det beslutet. Nu måste vi tänka på de dementa och se till att boendefrågan blir löst, säger Irene Homman.

Hon uppmanar alla att sluta upp bakom beslutet och lägga all kraft på att få till "en kvalitativt bra och ekonomisk lösning på en av de hetaste och absolut viktigaste frågorna i kommunens historia".

– Vi kan inte fortsätta med att ta ett steg tillbaka för varje steg vi tar framåt. Nu får det vara sluttjafsat, tycker hon.

Oenighet över alla gränser

Frågan om boendets placering har debatterats under en följd av år och vållat oenighet över blockgränserna och även inom flera partier. Dessutom har den bidragit till framväxten av det nya partiet Kommunal Samling, KOSA.

I somras röstade S, C och M för att verka för ett samlat demensboende, ett nybygge, om 48 platser och kommunchef Tommy Sandberg fick i uppdrag att presentera ett förslag på placering och byggnation.

Beslutet togs med voteringssiffrorna 6-5 och emot beslutet var KOSA, SD, MP och KD.

Mer läsning

Annons