Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gå på upptäcktsfärd i din egen hembygd

Annons

I höstas genomfördes totalt sex byträffar i syfte att intressera Leksands invånare för de forn- och kulturlämningar som finns i anslutning till bebyggelsen, men också i skogen.

-Målsättningen var att aktivera invånarna och förmå dem att själva upptäcka de många lämningar som finns efter mänsklig verksamhet, förklarar skogsvårdskonsulenten och tillägger att kulturminneslagen skyddar lämningar som tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna.

Var och en av träffarna lockade mellan 40 och 75 deltagare och nu hakar fler byar på.

-Invånare i bland annat Lindberg och Rönnäs vill ha hjälp med kartmaterial för att själva inventera och dokumentera lämningarna i sina skogar. Det är mycket positivt eftersom skogsbruket har som målsättning att efter år 2010 inte förstöra några liknande värden.

Lars Dahlkvist konstaterar att skogsbruket, inte minst i samband med markberedning, av misstag och okunskap förstört åtskilliga forn- och kulturlämningar:

-Problemet är att de kan vara svåra att upptäcka och att de är så många. Vid 2002 och 2003 års inventering av ungefär 1500 hektar skogsmark i närheten av Rönnäs hittades 167 tidigare icke registrerade lämningar. I regel känner vi till dem som finns i anslutning till byarna, men inte dem som finns i skogen. Genom att engagera lokalbefolkningen kan vi upptäcka fler -innan det är för sent.

Svårigheten framgår av att exempelvis mycket gammal jordbruksmark, en fossil åker, i dag kan vara bevuxen med grantimmerskog.

-Arbetet med att dokumentera skogens kulturvärden är spännande och berikande. En skog är sällan bara en skog, utan innehåller mängder av natur- och kulturvärden. Rätt läst kan skogen berätta en historia och ge oss intressant kunskap om hur våra förfäder levde och nyttjade naturen. Massor av kunskap är på väg att falla i glömska, men med hjälp av lämningarna kan vi restaurera åtminstone delar av våra förfäders klokskap, säger Lars Dahlkvist.

Han är mycket glad över att invånare i fler byar nu vill bli upptäcktsresande på hemmaplan och lovar att bistå dem med kartmaterial och uppgifter om redan dokumenterade lämningar.

-Det här är en intressant och hittills relativt förbisedd del av vårt skogliga arv, konstaterar han.

Det är inte bara fångstgropar som kan vara fängslande.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons