Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FUB kritiska till kommunförslag

Annons

I onsdags beslutade omsorgsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen.

I utredningen föreslås att gruppbostaden vid Ringvägen 10 F avecklas. Vidare att enheterna Damastvägen 13, Yrkesvägen 30 och Sturegatan 10C byter benämning från gruppbostad till servicebostad. De tre enheterna föreslås få en verksamhetsinriktning mot autism. Slutligen vill utredarna att Norrbygatan 12 får en inriktning mot äldre funktionshindrade.

Från FUB känner man sig överkörd. Enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska kommunen samråda med berörda intresseorganisationer. Utredningen presenterades för FUB vid kommunala handikapprådets sammanträde den 1 juli. Det gav organisationen en tidsfrist på två veckor att yttra sig om utredningen innan beslut fattas i nämnden.

- Hade vi fått delta i utredningen skulle vi ha avstyrkt den, säger Anders Bond.

FUB vänder sig i en skrivelse till omsorgsnämnden bland annat mot tillskapandet av autismboende. Man menar att det skulle innebära en sammanklumpning av individer med individuella behov. Detta strider mot LSS.

-Det finns risker för att det blir en omänsklig miljö om man utgår från att brukarna har samma beteende, säger Anders Bond.

Han tvivlar på att enhetscheferna har kompetensen att ställa rätt diagnos på brukarna. Anders Bond, som själv är psykolog, menar att det går mode i diagnosen autism och att det är en diagnos som är mycket svår att ställa och särskilja från personens andra avvikelser, om denne dessutom har en utvecklingsstörning.

FUB kritiserar även att personalen har hållits utanför utredningen med motiveringen att de inte är objektiva.

Enligt Anders Bond trollar utredningen bort korten när den behandlar frågan om gruppboende och serviceboende.

I utredningen står att ett byte från gruppbostad till servicebostad innebär "en större flexibilitet med bla möjlighet till tillfällig personalförstärkning för enskild brukare". Detta är direkt felaktigt enligt FUB. De hävdar i sin skrivelse att det inte finns några hinder mot vare sig tillfälliga eller mer permanenta personalförstärkningar i gruppbostad. Däremot finns i en servicebostad inte den begränsning på mellan tre och fem boende som gäller för gruppbostad.

Misstanken att det rör sig om ekonomisk hänsyn och inte brukarnas behov ligger nära till hands för Anders Bonde. Enligt honom har kommunen inte informerat de anhöriga om att serviceboende har en lägre servicenivå än gruppboende eftersom den är ett steg på vägen mot eget boende. Det innebär att brukaren anses kunna klara sig mer på egen hand än den som bor i gruppboende. Det går inte att fatta kollektiva beslut om en omplacering till serviceboende. Enligt LSS måste varje enskild individ få en behovsprövning.

Enligt FUB:s skrivelse har det åtminstone vid ett tillfälle förekommit hot om indragna resurser om brukaren inte frånträder sitt anspråk på gruppbostad.

Anders Bond är glad att man tagit till sig FUB:s kritik och återremitterat utredningnen. Men han ser gärna att FUB får medverka i utredningen denna gång.

- En del har redan lurats att gå över till serviceboende. Det har skapats oerhört dålig stämning bland personalen.

STAFFAN WESTERLUND

Mer läsning

Annons