Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Friskola ökar intresset

Annons

Idag driver Landstinget Dalarna naturbruksgymnasiet i Älvdalen. När vi moderater har tryckt på för att få kommunerna i Ovansiljan att ta över utbildningen, så har det inte visats något intresse. Alla verkar tycka att det är bra att lands-tinget driver en gymnasieskola. Av den anledningen har vi moderater lagt en motion till lands-tingsfullmäktige där vi föreslår att naturbruksgymnasiet ska få bli friskola. Förutsättningen för att det landstingsdrivna naturbruksgymnasiet ska kunna bli fristående gymnasieskola är en positiv inställning hos Älvdalens kommun, landstinget och personalen.

Idag finns över 200 fristående gymnasieskolor. Cirka sex procent av Sveriges gymnasieelever går idag i fristående gymnasieskolor med rätt till bidrag.

En fristående skola, vars utbildning motsvarar gymnasieskolan, ställs under statlig tillsyn och förklaras bidragsberättigad av Skolverket. En fristående skola har riksintag, vilket innebär att det är eleven som avgör om hon eller han vill gå på skolan, oberoende av om utbildningen finns i hemkommunens gymnasieskola eller inte.

Tillsynen av utbildningen vid fristående skolor utövas av skolverket.

Beträffande den kommunala insynen har kommunen rätt till det i skolor som får kommunala bidrag.

Fristående skolor drivs av enskilda eller juridiska personer och är således en skola med en huvudman som inte är kommunen eller landstinget.

Varför föreslår vi moderater då en fristående gymnasieskola i Älvdalen?

Friskolemodellen garanterar elevens rätt att genomgå utbildning i Älvdalen och därmed vidmakthålls en långsiktighet vad gäller framtida elevunderlag.

Personalens inflytande och ansvar över den egna verksamheten kommer att öka.

Beslutsvägar och handläggningstider i olika ärenden kan bli mycket kortare.

Intresset från skogsnäringen att medverka i utbildningarna på olika sätt kommer att öka.

Intresset från näringslivet att sponsra större maskininvesteringar och evenemang kommer att öka.

Antalet elever som söker inriktningarna i Älvdalen kommer förhoppningsvis att öka.

JAN WIKLUND (M), MORA

Mer läsning

Annons