Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Framtiden beror av egen kraft!

Annons

Storstadslänen ökar och skogslänen fortsätter minska i befolkning. För Dalarnas län visar minussiffran för år 2001 på 1 279. Det är en trend som måste brytas. Då krävs en annan politik. Men, och det är mycket viktigt, vi får inte förledas tro att Dalarna inte har kraft att vända utvecklingen. Vi i centerpartiet är tvärtom övertygade om att länet rymmer så stora tillgångar och möjligheter att vi under de kommande åren har stora chanser att lösa våra svårigheter. Vi måste dock ges likvärdiga villkor och bättre än i dag släppa fram möjligheter till utveckling.

Dalarna är ett fantastiskt län. Vi har stora möjligheter att vända en negativ befolkningsutveckling och skapa uthållig tillväxt. Då krävs likvärdiga förutsättningar för län som vårt. Vägar, järnvägar, IT-nät, utbildning och företagandet är exempel på viktiga områden som regeringen måste satsa mycket mer på. Det krävs att vårt län kan erbjuda en vård och omsorg och annan service av hög kvalitet och dessutom lättillgänglig. Vi måste bättre ta tillvara och utveckla länets konkurrensfördelar såsom turismen, kulturen, miljön, naturen. Värna ett fortsatt öppet landskap, bra livsmedel och småskalig livsmedelsproduktion. Vi måste släppa fram entreprenörskapet och vidareförädla våra råvaror.

Livsmiljön för familjer och ungdomar är avgörande för att öka inflyttning och för att ungdomar som pluggar eller reser ska vilja återvända i framtiden. En färsk TCO-rapport visar att åtta av tio kvinnor ser barns uppväxtmiljöer som den viktigaste faktorn vid val av bostadsort. Goda uppväxtmiljöer för barn och ungdomar, en barnomsorg och skola av hög kvalitet är viktigt och här bör kommunerna i vårt län kunna konkurrera väl. En öppenhet för kooperativa förskolor och friskolor, som komplement till de kommunalt drivna ger ökad mångfald och valfrihet. Det är bra. Nöjen och kultur är också viktigt. För det offentligas del handlar det bland annat om hur man stimulerar föreningsliv och ideellt arbete och hur man prioriterar kulturmedel.

Den socialdemokratiska regeringen har i många stycken inte tagit den negativa befolkningsutvecklingen på allvar och därmed försvårat en positivare utveckling av länet. I stället för att ge förutsättningar väljer man att försöka lindra stötarna när kommuner avfolkas. Den "nya bostadsakuten" är ett sådant exempel.

Regeringen har varit senfärdig med den så kallade infrastrukturpropositionen, vilket inneburit förfärande följder för vägnätet i Dalarna. Löftet att hela landet ska få fungerande digitala kommunikationer uppfylls inte. Talet om att förenkla för småföretagandet har inte lett till några nämnvärda förslag. Fortfarande diskrimineras småföretag. Regeringen vägrar sänka arbetsgivaravgifterna generellt med betoning på de små företagen. Allt detta och mycket mer vill centerpartiet ändra inriktningen på.

Dalarnas framtid ligger dock, i största utsträckning, i dalfolkets egna händer. De nästan 300 000 medborgarna i länet utgör den allra viktigaste resursen för utveckling och tillväxt. Vi behöver samverka på alla plan för att nå den utveckling som behövs för att kunna bo kvar eller flytta till Dalarna. Centerpartiet kommer att arbeta hårt för livskraft i hela landet, i hela Dalarna och att alla ska få del av välfärden och tryggheten. Ett starkt centerinflytande över politiken är viktigt för att klara detta.

KENNETH JOHANSSON

Mer läsning

Annons