Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frågor om sopskatten

Annons

Regeringen väntas i vår besluta om skatt på avfall som förbränns. Samtliga riksdagspartier svarade den 13 februari i MT på frågan: Vad tycker ditt parti om förslaget? Jag vill här fråga de närmast ansvariga s, v och mp: Vad menar ni egentligen?

Vänsterpartiet vill bryta "slit- och slängtänkandet" så att inga sopor behöver brännas. De vill inte bygga några nya sopförbränningsverk därför att de ger miljöfarlig aska och slagg som läggs på soptippar.

Fråga 1: Finns det inte regler för hur askan och slaggen ska deponeras miljösäkrat, eller menar ni att den får "läggas på soptippar" hur som helst?

Fråga 2: Nuvarande anläggningar blir efterhand i behov av ombyggnad för att fungera. Ska ni uppnå målet "ingen sopförbränning" bör ni väl då säga nej. Eller hur?

Fråga 3: Hur ska ni behandla det avfall (sopor) som inte längre kan lagas, byggas om eller återanvändas då det inte får brännas?

Socialdemokraterna anger som skäl till skillnaden i skatt, mellan förbränning av avfall enbart för fjärrvärmeproduktion (443 kronor per ton) och kraftvärmeverk (cirka 70 kronor per ton), att det sistnämnda tillvaratar energiinnehållet i avfallet mer effektivt och "stimulerar till mer sortering och återvinning av dem som hanterar sopavfallet". Vidare hävdar de, att den genom beskattningen styrda centraliseringen till stora "förbränningsstationer inte nämnvärt fördyrar kostnaden för transporterna" därför att mängden avfall minskar.

Fråga 1: Ni verkar ha hamnat fel i uppgifterna om transportkostnader. Låt oss anta att tio procent av bränslet kommer längst bort ifrån och kostar skjortan i frakt. Resten kommer från närområdet och kostar högst hälften så mycket. Vägt med andelarna i ett års förbrukning blir de långa transporternas andel i medeltalets ökning "inte nämnvärt fördyrande". Men för dem som bor längst bort från den "stora förbränningsstationen" kommer frakten att "kosta skjortan", eftersom jag antar att frakten av vårt avfall, liksom nu, kommer att ingå i avgiften vi betalar till renhållaren!

Fråga 2: Kraftvärmeverk tillvaratar inte energiinnehållet mer effektivt än välskötta vanliga värmeverk. Tillägget av elproduktion sker på bekostnad av minskad värmeproduktion och turbinförluster gör att totalverkningsgraden blir något lägre. Detta verkar för mig, som lekman, fullt naturligt. Varifrån har ni fått motsatta uppgifter? Är det från Kurt Rispes utredning?

Fråga 3: Jag tolkar er så att leverans av avfallet till kraftvärmeverk "stimulerar dem som hanterar avfallet till mer sortering och återvinning". Hittills har källsortering gällt. Hur kan det komma sig att hushållen blir mer noggranna i sorteringen om soporna förintas i ett kraftvärmeverk? Eller har ni anammat miljöpartiets uttalade förhoppningar om hundratals nya jobb som sopsorterare. Vem betalar dem? Och varför ska man då källsortera?

Miljöpartiet de gröna tycker det är lika illa både med onödiga transporter och avfallsförbränning. Syftet med skatten på bränning av avfall tycker de är bra för att minska avfallsförbränningen, liksom att den "synliggör den långsiktiga miljökostnaden och ger incitament för andra lösningar".

Fråga 1: Ni säger att "varje ort har sina unika förutsättningar och möjligheter för ett bra omhändertagande" av avfallet. Om avfallsförbränningen i Mora upphör: Vilka unika lokala förutsättningar har vi i så fall att ta hand om regionens avfall på miljömässigt bästa sätt?

Fråga 2: Ni är ju emot både avfallsförbränning och onödiga transporter men förordar lokala lösningar. Hur har ni tänkt forma er politik lokalt och på riksplanet, så att glesbebyggda regioner inte drabbas orättvist och i de stora sammanhangen, kanske med obetydliga eller inga miljövinster?

Fråga 3: Ledande företrädare för er har sagt att "BRAS-skatten" ska ge 100-tals nya jobb för sortering av sopor. Vem anställer dem och vem betalar?

OSCAR ANDERSSON GRÅSOSSE, FRI DEBATTÖR

Mer läsning

Annons