Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förväntat fortsatt goda tider för turismen sätter press på arbetsmarknaden

Det går bra för Sverige och Dalarna. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2017.
– Oerhört glädjande. Inte sedan 2010 har näringslivet varit så optimistiskt, säger arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist på Arbetsförmedlingen.

Annons

Turismen tror på en stark utveckling under 2017, det visar Arbetsförmedlingens nya prognos för arbetsmarknaden.

I arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2017 har 15 000 företagare och arbetsgivare i Sverige intervjuats om sina förväntningarna inför framtiden. I Dalarna har 500 svarat.

– Företagens bedömningar inför framtiden är mycket goda. Inte sedan 2007, kanske så långt bakåt som till år 2000, har så stor andel företag bedömt att de behöver rekrytera och satsa för att kunna leva upp till ett förväntat högre behov av tjänster och produkter, säger Jan Sundqvist.

Speciellt turistnäringen spår en kraftig utveckling i landet och länet. Bland turistföretag, restauranger, hotell och arrangörer tror 67 procent att de måste nyrekrytera personal nästa år. För handeln handlar det om höga 56 procent.

Exportinkomsterna av svensk turism är i dag 112 miljarder, det är dubbelt så mycket som stålexporten. Dalarna är samtidigt en av de fyra största turistlänen i landet.

– Branschen har stor betydelse för länets ekonomi och sysselsättning. Det ser oerhört bra ut för Dalarnas turism, med aktörer i bland annat Sälen, Idre, Siljansbygden och Ludvika . Exportvärdet, vad utländska turister konsumerar, spås öka i länet. Det är ett stort glädjeämne att arbetsivarna ser så positivt på framtiden och satsar vidare, säger Sundqvist.

Bland de utrikesfödda i länet finns i dag den arbetskraftresurs vi så väl behöver. Att få in dem på arbetsmarknaden är avgörade för Dalarna

De förväntat goda tiderna sätter dock press på en redan hårt pressad arbetsmarknad. Arbetsgivarna har svårt att hitta rätt arbetskraft. Av de 183 största yrkesgrupperna är 53 procent i dag bristyrken. Inom den privata sektorn har var tredje arbetsgivare svårt att hitta rätt anställd. Det handlar bland annat om kockar och servicepersonal inom besöksnäringen. Värst är dock situationen inom den offentliga sektorn.

– I våra intervjuer uppger sju av tio arbetsgivare att de har problem att hitta personal. Dessa rekryteringsproblem blir också allt större, säger Sundqvist.

De största bristyrkerna i länet finns inte oväntat inom offentlig sektor. De största bristyrkerna i länet är läkare, sjuksköterskor, tandläkare, grundskollärare och förskollärare. Arbetslösheten i länet väntas ligga kvar på oförändrade nivåer strax över sju procent.

– Bland inrikes födda är den lägre och väntas minska. Bland de utrikes födda finns samtidigt en oerhörd potential. Var tredje, var fjärde har eftergymnasial utbildning. De arbetsgivare som inser att de nyanlända står för en nödvändig kompetens kommer ha en betydande konkurrensfördel under de kommande åren, säger han.

Arbetsförmedlingen bedömer att enbart Dalarna behöver ett inflöde av 2 000 till 2 300 inflyttade till Dalarna varje år för att täcka de kommande årens pensionsavgångar och fylla arbetskraftbristen. Satsningar på validering av kunskaper, traineejobb och utbildning blir därför allt viktigare, menar Arbetsförmedlingen.

– Bland de utrikesfödda i länet finns i dag den arbetskraftresurs vi så väl behöver. Att få in dem på arbetsmarknaden är avgörade för Dalarna, säger arbetsmarknadsanalytiker Kristin Lundh på Arbetsförmedlingen.

Mer läsning

Annons