Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatt stark ekonomi i Sverige

Annons

Den svenska BNP-tillväxten blir 3,7 procent i år och 3,3 procent nästa år, enligt vårpropositionens finansplan som TT tagit del av.

Regeringen skriver att exporten fortsätter att växa och att investeringarna ligger på en forstatt hög nivå.

Även hushållens konsumtion väntas stiga till följd av snabbt växande disponibla inkomster. I år ökar hushållens konsumtionsutgifter med 4,2 procent och nästa år med 3,8 procent.

Det goda ekonomiska läget ger utrymme både till skattesänkningar och andra reformer utan att de offentliga finanserna försvagas.

Tyngdpunkten i budgeten ligger på att skapa arbetstillfällen. En miljard kronor går till så kallade instegsjobb där kommunerna ska underlätta för arbetslösa invandrare att hitta jobb. Den 1 december införs en jobbgaranti för ungdomar _ ett förslag som fått skarp kritik _ och nästa år ska en ny lärlingsutbildning på gymnasiet sjösättas.

Regeringen räknar med att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden under 2007 får ett större genomslag på löneutvecklingen i takt med att resursutnyttjandet stiger. I ekonomin som helhet väntas de nominella lönerna öka med 4,0 procent i år och med 4,3 procent nästa år. Under 2009 och 2010 väntas löneökningstakten öka ytterligare.

Situationen med accelererande löner och stigande bristtal väcker frågor, skriver regeringen i finansplanen. Därför kan det finnas skäl att återkomma med ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt i budgetpropositionen för 2008, fortsätter regeringen.

Enligt finansdepartementets beräkningar kommer den underliggande inflationen mätt med Riksbankens mått UND1X att uppgå till cirka 1,9 procent i slutet av 2008. Inflationen mätt med KPI väntas ligga högre, främst på grund av stigande bostadsräntor.

I morgon går finansminister Anders Borg (m) sin budgetpromenad från finansdepartementet till riksdagen.

Miljöministerns löfte är ett i raden som nu blir kända innan budgeten presenteras. Sedan tidigare har regeringen förklarat att den ska slopa förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Regeringen har också lovat extra pengar, cirka en halv miljard kronor, till att förbättra miljön i Östersjön. Andra redan kända satsningar är vaccinpengarna som ska betalas ut mellan 2008 och 2010 för att stärka Sveriges skydd mot influensaepidemier. Premie för miljöbilar, extra pengar till kommunernas äldrevård och upprustning av ett antal Jas-plan är också satsningar som ministrarna redan har presenterat.

Regeringen vill ta ytterligare ett steg mot avskaffandet av reklamskatten. Samtliga periodiska publikationer, även gratisutdelade, som har karaktär av dagspress, populärpress eller fackpress ska få samma lägre beskattning och högre grundavdrag som har gällt för allmänna nyhetstidningar sedan 2006. Sänkningen gäller retroaktivt från första januari 2007.

TT

Mer läsning

Annons