Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förtroende och ansvar till regionpolitikerna

Annons

Region Dalarna utgör också ägarråd för kollektivtrafiken i länet, handhar internationella frågor som vårt EU-kontor Central Sweden i Bryssel, ansvarar för Dalarnas Turistråd, utreder bilden av Dalarna med mera.

Många andra frågor finns också som beredning av frågor för EU:s strukturfonder. Om Dalarnas kommunförbund går upp i Region Dalarna tillförs ytterligare uppgifter. Frågan avgörs på förbundsmöte den 22 juni.

Få tror att det finns någon väg tillbaka när väl regionerna börjat få ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna. Så säger förre regiondirektören i Västra Götaland Jan-Åke Björklund i sin rapport Regionaliseringen och det politiska ledarskapet. Rapporten är nu ute på remiss och ska ligga till grund för en redovisning till den statliga ansvarskommittén, som ska vara klar 2007.

Region Dalarna har fått rapporten för yttrande. Det är kanske det viktigaste dokumentet Region Dalarna haft att arbeta med sedan regionen bildades formellt den 1 januari 2003. Rapporten lägger förslag om vilket framtida innehåll verksamheten ska ha ute i regionerna.

Men vad Jan-Åke Björklunds rapport handlar om är att tillföra Region Dalarna och andra regionala organ ytterligare uppgifter. Björklund säger: "Om uppgifterna är regionala och politiska bör man rimligen välja att lägga uppgifterna på de politiskt styrda regionerna".

Vi i folkpartiet instämmer i stort i vad Jan-Åke Björklund säger i sin rapport. Region Dalarna ska fortsätta arbeta med RTP och RUP men statliga myndigheter måste beakta vad som sägs i programmen. De är styrande för hela regionen. Den statliga detaljregleringen bör tas bort. Ansvar och förtroende bör ges till regionpolitikerna.

Detsamma gäller EU:s sammanhållningspolitik, det vill säga strukturfonderna. Revision och kontroll bör dock ligga på staten. Samma sak bör gälla näringspolitiken. Här i Dalarna har Almi förts till Region Dalarna, vilket är helt följdriktigt.

När det gäller arbetsmarknadspolitiken bör projektpengar av mer näringspolitisk karaktär föras över direkt till regionerna, starta eget-bidrag bör kunna skötas av Almi och de regionala kompetensråden föras över till regionerna.

I de fall kommunerna ser behov kan en regional samordning ske också av gymnasieutbildningen. Sådana diskussioner förs på sina håll i landet. Högskolans tredje uppgift, kontakterna med det omgivande samhället, bör ske i dialog mellan högskolan och regionen. Enligt vår mening bör också Dalarnas Forskningsråd flyttas över från landstinget till Region Dalarna eftersom forskning om och med kommunerna är rådets främsta uppgift.

Många andra områden bör också föras över till Region Dalarna: Dit hör kulturfrågorna, en bättre framförhållning när det gäller kommunikationerna (här föreslår statskontoret skatteväxling för att regionerna ska få mera pengar till infrastrukturen), viss fysisk översiktsplanering, landsbygdsutveckling och viss miljöpolitik, till exempel de nationella miljömålen.

Sammantaget menar vi att regionerna ska vara demokratiskt uppbyggda, direktvalda och med beskattningsrätt medan länsstyrelserna ska sköta myndighetsutövningen, vara kontroll- och granskningsorgan för den nationella nivån men inte bedriva regional utvecklingspolitik - det ska förbehållas de folkvalda i regionerna.

LARS WENNÅS,

JOHN THORNANDER

Dagens båda debattörer tillhör folkpartiet. Lars Wennås är från Rättvik, ledamot av Region Dalarnas direktion och John Thornander från Borlänge är ersättare i Region Dalarnas direktion.

Mer läsning

Annons