Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förstörelse anmäld

Annons

Det blir nu polisen som utreder och senare åklagare som beslutar om de här händelserna ska leda till åtal.

I Malung finns Dalarna första och hittills enda kulturreservat. Det är det gamla kvarnstensbrottet öster om Malung som blivit skyddat som reservat.

Här finns lämningar från kvarnstensbrytningen, som pågått i flera hundra år, i vart fall sedan 1600-talet, och kanske även redan på 1400-talet, fram till slutet av 1800-talet.

I samband med skogsavverkning i grannskapet har en skogsmaskin kört genom en del av reservatet och lämnat djupa hjulspår i det lagskyddade området.

Traktorn har bland annat kört rakt över en fornlämning, en så kallad liggmila/kolbotten från mitten av förra årtusendet, och det är tveksamt om den kan återställas.

-Eftersom traktorn kört alldeles förbi skylten som visar att det är ett gränslinjebestämt reservat så kan man väl knappast kalla det för ett misstag. Man är skyldig att ta reda på vad som gäller på sådana ställen, säger biträdande länsantikvarie Tommy Nyberg.

Det är en privat markägare som har avverkat skog i området. Enligt uppgift har markägaren förklarat det inträffade med att det ställe där traktorn kört genom reservatet är enda stället att komma fram, som man gjort av hävd.

Skogsstyrelsen har anmält det inträffade till länsstyrelsen, som i sin tur gjort polisanmälan.

Polisen ska nu utreda om någon kan ställas till svars för brott mot lagen om kulturminnen. Påföljden är böter eller i allvarliga fall fängelse i upp till sex månader.

I trakterna kring Horrmundsjön finns två områden med fridlysta naturminnen.

Det är två förekomster av den mycket sällsynta bergarten agatkonglomerat. Stenarna med insprängda agater utgör ett oersättligt dokument i Dalasandstenens utvecklingshistoria.

Det ena området ligger vid Svartviksberget söder om sjön. Där har en skogsmaskin i samband med avverkning åt besparingsskogen kört genom naturminnet. Enligt länsstyrelsens bedömning och anmälan har de unika stenarna skadats.

Även här blir det nu polis och åklagare som får utreda om det begåtts brott mot miljölagen.

-Enligt lagen är det förbjudet att bland annat att göra åverkan eller vidta åtgärd som medför att bergarten förstörs eller förändras. Det är ju även förbjudet att ta stenar från de skyddade platserna, säger miljöhandläggare Hannah Persson vid länsstyrelsen.

ANDERS MOJANIS

Mer läsning

Annons