Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förståndshandikappade flyttas till äldreboende

Annons

Den person som reagerat över förslaget tycker det mest märkliga är att man utifrån ekonomiska kalkyler lägger fram ett förslag utan att förankra det hos de boende, personalen, anhöriga eller gode män.

- Nu kommer det ett förslag "uppifrån" som innebär stora förändringar i människors liv, utan någon som helst förankring.

- Socialnämnden skriver också att åtgärden på sikt kommer att innebära stora ekonomiska vinster. Samtidigt inser man naturligtvis att det kan bli stora problem att genomföra planerna. Det är därfär man nu försöker "sälja in" det man vill genomföra, bland annat genom att kalla till ett informationsmöte.

Svårigheter att genomföra planerna kan vara att, om personalen visar sig motsträvig, kan Länsstyrelsen sätta stopp för genomförandet. Dessutom kan de boende själva, med respektive gode man, säga nej till att flytta.

- Rent allmänt kan man säga att att ett beslut om insats inte hur som helst kan omprövas mot den enskildes vilja.

Den person tidningen pratat med hänvisar också till Socialstyrelsens allmänna råd som säger att: För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för vuxna, enligt lagen om stöd och service till vuxna med vissa funktionshinder, inte vara belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad eller andra bostäder som inte är ordinära såsom till exempel korttidshem eller boendeformer för äldre.

Socialnämndens ordförande Hans Sternbro berättar att den aktuella åtgärden är en av 17 punkter i ett åtgärdsprogram som arbetats fram.

- Socialnämnden har haft en jättestor press över sig från kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att något måste göras för att minska kostnaderna, innan vi går in i 2007 års budget. Den senaste månaden har socialchefen, enhetschefer och ledningsgruppen arbetat hårt för att ta fram det åtgärdsprogram som nu föreslås till omstrukturering av äldre och handikappomsorgen. Ett åtgärdsprogram som antogs enhälligt vid socialnämndens senaste sammanträde.

Hans Sternbro beklagar att informationen om åtgärderna inte hunnits med på ett riktigt sätt.

- Egentligen ska vi "ligga i framkant" i tid och planering så att alla berörda hinner informeras. Den här gången har vi arbetat under stark tidspress.

Åtgärden att flytta personer med utvecklingsstörning till Lillåhem ställer sig Hans Sternbro bakom.

- Det handlar om personer som i kraft av sin egen ålder tillhör samma åldersgrupp som de boende i Lillåhem. En professionell bedömning av enhetschefen stärker oss också att en flytt gynnar de boende.

Hans Sternbro tillstyrker också att en flytt innebär ekonomiska vinster för kommunen.

- För nästa år blir det inga större besparingar, men på sikt innebär det att vi får boende tillgängligt så att vi kan ta hem personer som i dag bor i andra kommuner. Ett förhållande som gynnar kommunen ekonomiskt.

- Dessutom kan jag försäkra att vi inte kommer att genomföra någonting som strider mot lagar och paragrafer. I nuläget handlar det om ett politiskt förslag och därifrån är det långt till verkställighet.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons