Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fornlämningar kan försena aktivitetshallen

Annons

- I stort sett har ingen av de kringboende kommit med några synpunkter, säger stadsarkitekten Sven Andersson och är något förvånad.

Men, i ett yttrande kom ett besked som överraskade såväl Sven Andersson som miljö- och byggnämnden.

Länsstyrelsen låter nämligen meddela att inom det område som är aktuellt för detaljplaneändringen finns två stycken "bytomter", som är noterade i fornlämningsregistret.

Den ena korsas av Bärkevägen i höjd med kiosken och bussplanen.

Den andra är lokaliserad till aktivitetshallens tänkta byggplats intill Folkets hus.

Det finns uppgifter om att bytomterna kan innehålla lämningar så långt tillbaks i tiden som till 1300-talet. Ur ett kulturmiljöperspektiv är detta mycket intressant att utreda.

Det är man medveten om på miljö- och byggförvaltningen. Men fornlämningarna kan också betyda att tidsplanen för hallbygget och resten av området försenas.

I bästa fall handlar det om att det grävs en grop för att kolla om det finns lämningar menar Sven Andersson. Men om det påträffas fynd på den bytomt där hallen är tänkt att byggas ser han bara två alternativ.

- Det ena är att det blir en arkeologisk utgrävning av området, vilket spräcker tidsplanen.

- Det andra är att hallen flyttas. I det fallet tror jag att vi klarar tidsplanen. Men, vi förlorar den nära kopplingen till Folkets hus.

Vad tidsplanen beträffar bedömer Sven Andersson att den nya ändrade detaljplanen och alla andra formaliteter tidigast kan vara mogna för ett beslut av fullmäktige i september i höst.

Nämnas kan att bland övriga inlämnade yttranden var de flesta välvilligt inställda till projektet. Vägverket ställer sig dock kritiskt till den föreslagna infarten/utfarten från området intill bussplanen och kiosken.

De siktproblem som verket för på tal betraktar Sven Andersson vara ganska lätta att lösa.

Söderbärke bioenergi befarar för sin del att bygget av hallen kan skapa problem när det kommer flisleveranser till anläggningen:

- Vi ska titta närmare på den saken, lovar Sven Andersson.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons