Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flera aktörer för patientens rätt

Annons

När man läser Iris Peters debattartikel får man en känsla av, att det saknas information om vad förtroendenämnden och andra organ, som har med patientens säkerhet och rättigheter att göra, har för roll.

p HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) fungerar som en domstol, dit patienter och anhöriga kan anmäla hälso- och sjukvårdspersonal för medicinska felbehandlingar. Anmälan ska göras inom två år. Medicinska experter gör en utredning och sedan kan nämnden besluta om påföljd, till exempel erinran eller varning. Besluten kan överklagas av båda parter.

p Patientskador hanteras av LÖF (Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag). Man gör genom sitt dotterbolag PSR (Personskadereglering AB) en skadeutredning och kommer man fram till att skadan kunnat undvikas betalar man ut ersättning med samma belopp, som om patienten hade vunnit i domstol. Cirka 9000 anmälningar har kommit in de senaste åren. Av dem har drygt 4000 fått ersättning. Utredningen är för patienten helt gratis.

Preskriptionstiden är tre år från det att skadan upptäcks. Besluten kan överklagas till patientskadenämnden, som ändrar besluten i cirka tio procent av fallen. Före 1975 i Sverige och i de flesta andra länder måste man gå till domstol för att få ersättning med de risker det innebär att få betala motpartens rättegångskostnader. Möjligheten att gå till domstol finns naturligtvis kvar i Sverige också.

p Läkemedelsförsäkringen är en frivillig försäkring som de flesta tillverkare och distributörer av läkemedel är med i. Som namnet antyder ger den ersättning vid läkemedelsskador.

p Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet dit alla vårdgivare har skyldighet att anmäla avvikelser enligt Lex Maria.

Förtroendenämndes roll i detta sammanhang är att informera om de möjligheter som finns och att hjälpa patienter som vill anmäla. Sedan är beslutet att anmäla helt patientens eller den anhöriges. Några möjligheter att stoppa anmälningar som Iris Peters antyder har vi inte.

Iris Peters skriver "jag vill påstå att förtroendenämnden till och med kan försämra vården för patienterna". Orsaken skulle vara att läkarna vill förhindra prickning genom att dra ut på vården så att preskriptionstiden passeras. Förtroendenämnden har varken preskriptionstid eller möjlighet att pricka.

Förmodligen menar hon HSAN se ovan.

Iris Peters diskuterar förtroendenämndens oberoende. Ledamöterna är oberoende av sjukvården men naturligtvis är det riktigt att sammansättningen speglar fullmäktige. Av nio ledamöter är fem från majoriteten och fyra från oppositionen. Teoretiskt skulle man då kunna tänka sig att majoriteten försökte dölja missförhållanden i vården men det skulle i praktiken vara omöjligt och skulle kräva att oppositionsledamöterna inte begrep eller spelade med. Jag kan försäkra att vassare än så är oppositionens representanter i vår nämnd.

Förtroendenämndens viktigaste uppgift är att hantera frågor om brister i bemötandet av patienter och att återkoppla detta till vårdgivare för att bidra till en kvalitetsutveckling av vården. Det finns ett kansli, som hjälper patienter att få framföra sin sak och att skapa kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare. Där det är möjligt kan det leda fram till ändrade rutiner eller åtgärder. Ofta leder det till att vårdgivaren uppmärksammas på att fel begåtts, ber om ursäkt och lovar vidta åtgärder för att samma sak inte ska upprepas.

I dag läggs det ner mycket arbete för att höja säkerheten och förhindra skador inom vården. Precis som Iris Peters skriver läggs fokus i dag på att eliminera systemfel utan att för den skull ta bort individens ansvar.

ROLAND PERSSON ROLAND PERSSON ÄR ORDFÖRANDE I FÖRTROENDENÄMNDEN

Mer läsning

Annons