Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler människor sover på gatan – så många hemlösa finns i din kommun

Antalet personer som har akuta boendelösningar ökar kraftigt – enligt nya siffror från Socialstyrelsen med så mycket som 130 procent de senaste sex åren. I Dalarna står 683 personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden – varav nära 70 sover under bar himmel eller i offentliga utrymmen.

Annons

Mer läsning för dig som pluskund:

Ensamkommande ungdomar utan bostad – "Hur tänker ni använda regeringspengarna?"

Nu är det klart – Lions lottar ut 1 000 klappar

Bostadskön i Säter mer än fördubblad på fyra år

I Dalarna står 683 personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden – varav nära 70 sover under bar himmel eller i offentliga utrymmen. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Drygt 33 000 personer – så många står utanför den ordinarie bostadsmarknaden, detta enligt en ny undersökning från Socialstyrelsen byggd på uppgifter från kommuner, landsting, trossamfund och frivilligorganisationer. I Dalarna uppges det handla om totalt 683 personer – men då är det även flera kommuner från vilka man inte lyckats få in uppgifter.

Läs även (Plus): Hemlösa har funnit sovplatser i resecentrums vestibul - sociala myndigheter inkopplade

Siffran för landet är ungefär samma antal som rapporterades vid den förra kartläggningen som gjordes år 2011 – detta trots både ökat antal invånare och en ansträngd bostadsmarknad. Men siffrorna visar inte nödvändigtvis hela sanningen.

– Det kan bero på att inte lika många kommuner deltog i år som i kartläggningen 2011. Vår bedömning är att det finns fler personer i hemlöshet nu eftersom alla inte kommer med i kartläggningen, förklarar Nina Frohm, utredare på Socialstyrelsen.

Det är fler personer som befinner sig i akut hemlöshet nu, som sover utomhus, i trappuppgångar, på härbärgen, vandrarhem eller i skyddade boenden

Däremot kan man tydligt se en dramatisk ökning av kategorin människor som har akuta boendelösningar.

– Det är fler personer som befinner sig i akut hemlöshet nu, som sover utomhus, i trappuppgångar, på härbärgen, vandrarhem eller i skyddade boenden än det var i den förra mätningen, säger Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen.

Mätningen gjordes under vecka 14 – alltså under april i år. Då befann sig drygt 5 900 personer i akut hemlöshet. Det är 1 500 fler jämfört med för sex år sedan. I Dalarna landade siffran på 68 personer. Flest av dem hittar man i Borlänge.

I den nya mätningen är det nästan 900 fler föräldrar som har barn under 18 år som befinner sig i akut hemlöshet, en ökning med nästan 60 procent.

"Totalt är drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet föräldrar till barn under 18 år. Sammantaget innebär det att minst 24 000 barn hade föräldrar som var i hemlöshet under mätveckan", skriver Socialstyrelsen.

Socialtjänsten arbetar med att ordna olika boendelösningar för många personer som har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden

En annan grupp som ökat är de personer som bor i långsiktiga boendelösningar – alltså personer som har en av Socialtjänsten ordnad boendelösning. Där har siffran stigit till närmare 16 000 personer – en ökning med 30 procent.

– Vi ser också att fler kvinnor befinner sig i akut hemlöshet och att socialtjänsten arbetar med att ordna olika boendelösningar för många personer som har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden, säger Charlotta Fondén, utredare på Socialstyrelsen.

EU-medborgare som befinner sig tillfälligt i landet och lever i akut hemlöshet ingår inte i den nationella kartläggningen. Men Socialstyrelsen bedömer att det sannolikt rör sig om flera tusen personer spridda över hela landet och som mestadels sover utomhus eller i bilar, tält, kojor och liknande.

Så många hemlösa finns i din kommun:

Definitioner

Akut hemlöshet: Personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

Institutionsvistelse och stödboende: Personen är antingen intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett hem för vård och boende (HVB), ett familjehem eller en SiS-institution1 , eller bor på ett stödboende som drivs av socialtjänst/hälso- och sjukvård. Personen ska flytta därifrån inom tre månader efter mätveckan, men har inte någon egen bostad ordnad inför flytten eller utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.

Långsiktiga boendelösningar: Personen bor i en av kommunen (socialtjänsten) ordnad boendelösning såsom försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal (eller kontrakt) där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.

Eget ordnat kortsiktigt boende: Personen bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (max tre månader efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos en privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och kände till att denna hemlöshetssituation gällde under den aktuella mätveckan.

Enligt siffror från Socialstyrelsen är totalt 68 personer i Dalarna akut bostadslösa. I den kategorin ingår bland annat de som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande. Foto Hasse Holmberg / SCANPIX

Dalarna:

Totalt antal hemlösa: 683

Hemlösa per 10 000 invånare: 24.0

Akut hemlöshet: 68

Institutionsvistelse och stödboende: 120

Långsiktiga boendelösningar: 227

Eget ordnat kortsiktigt boende: 253

Avesta

Totalt antal hemlösa: 13

Hemlösa per 10 000 invånare: 5,6

Akut hemlöshet: Inga uppgifter

Institutionsvistelse och stödboende: Färre än sex

Långsiktiga boendelösningar: 8

Eget ordnat kortsiktigt boende: Färre än sex

Borlänge

Totalt antal hemlösa: 308

Hemlösa per 10 000 invånare: 59,7

Akut hemlöshet: 41

Institutionsvistelse och stödboende: 46

Långsiktiga boendelösningar: 23

Eget ordnat kortsiktigt boende: 194

Falun

Totalt antal hemlösa: 172

Hemlösa per 10 000 invånare: 29,8

Akut hemlöshet: Färre än 6

Institutionsvistelse och stödboende: 28

Långsiktiga boendelösningar: 108

Eget ordnat kortsiktigt boende: Färre än sex

Gagnef

Totalt antal hemlösa: 8

Hemlösa per 10 000 invånare: 7,9

Akut hemlöshet: Inga uppgifter

Institutionsvistelse och stödboende: Färre än sex

Långsiktiga boendelösningar: 6

Eget ordnat kortsiktigt boende: Färre än 6

Hedemora

Totalt antal hemlösa: 20

Hemlösa per 10 000 invånare: 12,9

Akut hemlöshet: Färre än 6

Institutionsvistelse och stödboende: 10

Långsiktiga boendelösningar: Färre än 6

Eget ordnat kortsiktigt boende: Inga uppgifter

Leksand

Totalt antal hemlösa: 33

Hemlösa per 10 000 invånare: 21,3

Akut hemlöshet: Färre än sex

Institutionsvistelse och stödboende: Färre än sex

Långsiktiga boendelösningar: 23

Eget ordnat kortsiktigt boende: Färre än sex

Ludvika

Totalt antal hemlösa: 55

Hemlösa per 10 000 invånare: 20,4

Akut hemlöshet: 11

Institutionsvistelse och stödboende: 7

Långsiktiga boendelösningar: 24

Eget ordnat kortsiktigt boende: 12

Malung-Sälen:

Totalt antal hemlösa: Färre än 6

Hemlösa per 10 000 invånare: Färre än 6

Mora

Totalt antal hemlösa: 42

Hemlösa per 10 000 invånare: 20,7

Akut hemlöshet: 6

Institutionsvistelse och stödboende: 6

Långsiktiga boendelösningar: 21

Eget ordnat kortsiktigt boende: 9

Orsa

Totalt antal hemlösa: Inga uppgifter

Hemlösa per 10 000 invånare: Inga uppgifter

Rättvik

Totalt antal hemlösa: Inga uppgifter

Hemlösa per 10 000 invånare: Inga uppgifter

Smedjebacken

Totalt antal hemlösa: Färre än 6

Hemlösa per 10 000 invånare: Färre än 6

Säter

Totalt antal hemlösa: 26

Hemlösa per 10 000 invånare: 23,5

Akut hemlöshet: Färre än 6

Institutionsvistelse och stödboende: 12

Långsiktiga boendelösningar: Färre än 6

Eget ordnat kortsiktigt boende: 7

Vansbro

Totalt antal hemlösa: Färre än 6

Hemlösa per 10 000 invånare: Färre än 6

Älvdalen

Totalt antal hemlösa: Färre än 6

Hemlösa per 10 000 invånare: Färre än 6

Fakta hemlöshetskartläggningen 2017:

Socialstyrelsen har fyra gånger tidigare – 1993, 1999, 2005 och 2011 – kartlagt hemlöshetens omfattning och karaktär.

Syftet är att resultatet ska användas i det strategiska arbetet på olika nivåer inom socialtjänstens område mot hemlöshet.

Hemlöshet finns i hela landet. Flest hemlösa finns i storstadsregionerna, regionala skillnader förekommer.

De flesta av de som är hemlösa, drygt två av tre, har saknat ett eget boende i mer än ett år.

I år är dubbelt så många personer i akut hemlöshet födda utomlands jämfört med 2011.

Nästan var femte person har hamnat i hemlöshet till följd av att de har blivit avhysta från sin bostad.

APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem vår app för IPhone och Android här

Mer läsning

Annons