Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler kommuner som drar åt samma håll

Annons

De som då sitter i styrelsen har då att ta ansvar för hela regionens utveckling, inte bara sin egen medlemskommuns. Bolagets uttalade uppdrag är att arbeta för hela regionens utveckling och inget annat.

Det ger det regionala utvecklingsarbetet en ny dimension. Att höja sig över kommungränsen, "gärdesgården", är nödvändigt i vår allt mer föränderliga värld. I regionkommittén är fortfarande lojaliteten till den egna kommunen grunden för samarbetet.

Menar vi allvar med samarbetet i Mitt-Dalarna måste vi höja ribban. Därför är det viktigt att alla medlemskommuners kommunfullmäktige-församlingar vågar ta ett nytt steg och knyta banden kring Mitt-Dalarna som område hårdare.

Det är nödvändigt av många skäl.

Vi behöver genom gemensam marknadsföring göra Mitt-Dalarna mer känt för etablering, boende, studier, rekreation, fritid, kultur och utbildning. Arbete med sådant som generationsväxlingar i företag och offentlig sektor, profilering av enskilda näringsgrenar och branscher, fördjupat samarbete mellan näringsliv, kommuner, forskning och utbildning, förbättra infrastrukturen, utveckla bredband och 24-timmarsmyndighet stödja högskolans utveckling och integrering i regionen är några av de frågor som är viktiga att samverka omkring.

Om en region ska uppfattas som attraktiv måste många saker förenas. Fler kommuner som drar åt samma håll och inte förfaller till destruktivt krigande med varandra är en sådan faktor. En långsiktig stabilitet i utvecklingen där samverkan tillåts att växa, fördjupas och inte forceras fram för dess egen skull lägger en bra grund. Detta är det grundläggande synsättet i den process som samverkan i Mitt-Dalarna bygger på.

Den som samarbetar med andra för enbart sin egen vinnings skull avslöjas snabbt. Alla måste känna sig som vinnare och inse att samarbetet ger större mervärden än förluster. Annars går det inte.

Gemensamma institutioner som till sin juridiska status är höjd över kommungränserna är en bra grund för att alla, på sikt, ska bli vinnare. Utvecklingsbolaget är en sådan institution. Regionkommittén har inte den juridiska statusen och tyngden. Där vilar det kommunala egenintresset kvar i för stor grad.

Nästa viktiga steg är att öppna bolaget för delägande från näringslivet. Näringslivet Falun-Borlänge har fått ett sådant erbjudande. Inom kort börjar diskussionerna om formerna för detta. Ett delägande från näringslivet ökar tyngden, slagkraften och verkningskraften i bolaget.

Ju fler konstruktiva krafter som knyts till bolaget och dess vision "ett starkare Mitt-Dalarna", desto bättre är det. I detta nätverk bör folkrörelser, fackliga organisationer och andra samhällsaktörer successivt erbjudas en möjlighet att delta. Formella institutioner och informella nätverk som drar åt samma håll kan betyda mycket för regionens utveckling.

I Mitt-Dalarna bor cirka 150 000 personer. Det är drygt hälften av Dalarnas befolkning. Att inte fördjupa och utveckla samarbetet är en förlorarstrategi. I Sverige som helhet fördjupar olika grupper av kommuner sitt samarbete för att öka den gemensamma slagkraften. Vi ska vara med i den utvecklingen och inte ställa oss på sidan av när tåget går!

PETER HULTQVIST

Peter Hultqvist är ordförande

i utvecklingsbolaget Mitt Dalarna.

Mer läsning

Annons