Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler bostäder behövs i Dalarna

/
  • Marcus Kjellin, förhandlare på Hyresgästföreningen Region Mitt, konstaterade att nya utmaningar väntar på bostadsmarknaden i Dalarna då nyinvesteringarna har tagit fart på allvar.

– Bostadsföretagen har gått från en ganska krass ekonomisk situation till att få starka förstärkningar av ekonomin de senaste år. Samtidigt har man också utmaningar i form av renoveringar, investeringar i nyproduktion och utveckling av bostadsbeståndet för att hinna med den positiva utvecklingen.

Annons

Det sade Marcus Kjellin när Hyresgästföreningen Region Mitt i går anordnade ett seminarium om bostadsmarknaden i Dalarna i Pylonen. Inbjudna var både politiker och tjänstemän, företrädare för kommunala bostadsföretag i södra Dalarna.

Marcus Kjellin, som är förhandlare på Hyresgästföreningen, konstaterade att trenden i Dalarna som är starkt uppåtgående ställer krav på infrastrukturell utveckling på bostadsmarknaden i allmänhet och de allmännyttiga bostadsföretagen i synnerhet.

– Det som förut bara har varit tendenser till en positivare utveckling är ett fullbordat faktum. Dalarna växer och det är positivt, säger han.

Ett syfte med dagen var att Hyresgästföreningen ville klargöra sin ståndpunkt, att man beredd att ta sitt ansvar när det gäller att få fram fler bostäder.

– Ja, vi har velat signalera att vi är öppen för en diskussion, en konstruktiv dialog, inom ramen naturligtvis för en rimlig hyresutveckling och med en bibehållen god boendestandard för befintliga hyresgäster, säger han.

Under dagen diskuterades den nya lagstiftningen som gäller för de kommunala bostadsföretagen. Det har ju förts mycket diskussioner om hur lagen ska tillämpas och frågan har gällt på vilket sätt lagstiftningen påvekar förutsättningarna för bolagen.

– Vad vi menar, och det är också det budskap vi har fört fram här i dag, är att den nya lagstiftningen egentligen reglerar förhållanden som redan har gällt, men inte tidigare varit reglerat i lag. Så egentligen innebär inte lagstiftningen så stora nyheter, säger Marcus Kjellin.

En annan fråga, som gav upphov till viss diskussion, är förekomsten av borgensavgifter. Privata fastighetsägare har gjort gällande att det faktum att kommunala bostadsföretag kan låna mot kommunal borgen bolagen är en konkurrensfördel på den lokala bostadsmarknaden, att de får bättre finansieringsvillkor och att det snedvrider konkurrensen på bostadsmarknaden på ett sätt som inte är tillåtet enligt EU:s stadsdelsregler.

Lösningen blev att införa avgifter som bostadsföretagen betalar till kommunen för att de får låna med kommunal borgen. Tanken var att borgensavgiften ska motsvara mellanskillnaden, värdet av fördelen.

– Men hittills har vi inte sett något bostadsföretag som faktiskt har kunnat redovisa att den borgensavgift de betalar till kommunen är beräknad utifrån någon sorts konkurrensfördel eller att någon konkurrensfördel ens existerar när man går igenom och diskuterar deras siffror, säger Marcus Kjellin och fortsätter:

– Vi från Hyresgästföreningen har nu den ståndpunkten, att kan inte företag och kommun redovisa beräkningsgrunderna för den här borgensavgiften, visa att den faktiskt täcker en rejäl konkurrensfördel, så kommer vi inte heller att acceptera borgensavgifter som hyresdrivande kostnader.

Marcus Kjellin hoppas att de som deltog i seminariet ska ta till sig tanken att borgensavgiften inte ska tas ut med automatik.

– Ja, det är inte självskrivet att det ska förekomma borgensavgifter, säger han.

Mer läsning

Annons