Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fjällturismen står sig

Annons

Jag känner en stor stolthet över det som våra fjällanläggningar har att erbjuda, allt från moderna anläggningar med konferenslokaler, restauranger och skidliftar till de stora landområdena av orörd natur, också kallad Europas sista vildmark. Fjällvärlden är en resurs som bara kan brukas där den finns. Det är också en betydelsefull resurs ur ett turistiskt perspektiv som står sig väl i ett internationellt sammanhang.

I dag går det bra för den svenska rese- och turistindustrin. Trots en nedgång för branschen under hösten som kan förklaras av oroligheterna i vår omvärld så ser vi ändå en positiv utveckling av antalet besökare och övernattningar. För att stötta en av de branscher som nu växer allra snabbast har regeringen föreslagit en rad initiativ.

I den proposition för tillväxt och livskraft i hela landet som jag presenterade tidigare under hösten finns en rad förslag för att förbättra de lokala och regionala förutsättningarna för turistnäringen. Sveriges Rese- och Turistråd, Turistdelegationen, turistforskningsinstitutet Etour och berörda branschorganisationer har fått i uppdrag att under tre år genomföra ett projekt som syftar till att utveckla, förädla och marknadsföra varumärket Fjällvärlden. Projektet ska också leda till en kompetens- och idéutveckling för att vi ska bli bättre på att exportera och utveckla våra produkter.

Ett annat förslag som gynnar turistnäringen är nedsättning av socialavgifter i Norrlands inland. Genom inriktningen mot mindre företag bidrar detta till förbättrade förutsättningar för småföretag och kooperativ att ta tillvara lokala idéer, inte minst på turistområdet.

Totalt satsar vi nu 60,5 miljoner kronor för att utveckla och marknadsföra hela Sverige som turistmål. Det är en kraftfull satsning på turistfrämjande åtgärder som visar att regeringen tar turistnäringen på allvar. Men de som kan omvandla dessa resurser till att skapa arbetstillfällen, och därmed tillväxt, är alla de företag, entreprenörer och kommunpolitiker som verkar lokalt. Det är deras idéer och engagemang som är själva förutsättningen för att det ska finnas idéer att utveckla.

Politik handlar om att förändra. Det handlar om att ta ansvar för utvecklingen i hela Sverige.

Som socialdemokrat är jag stolt över de förslag som nu godkänts av riksdagen. Förslagen ger människor på lokal och regional nivå möjlighet och skyldighet att ta ansvar för utvecklingen i sin region, och i sin lokala miljö. För mig handlar politik om att ge människor både makt och möjligheter att påverka sin framtid och förverkliga sina drömmar.

Inom turistnäringen finns många små företag som drivs och utvecklas tack vare eldsjälar och entreprenörer. Det är oerhört positivt och ger oss inte bara möjligheter att locka fler turister från andra länder och nya arbetstillfällen. Det skapar också förutsättningar för regional tillväxt. Om det nu blir en vit vinter är jag övertygad om att allt fler än jag kommer att passa på att njuta av det unika som vår fjällvärld har att erbjuda.

ULRICA MESSING

Mer läsning

Annons