Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fiskevårdsområdena betalar myndigheterna

Annons

En fiskevårdsområdesförening kan knappast förhandla med en annan stat. Frågan är dock om staten ska sköta administrationen och verksamheterna kring detta. Vi anser att det senare vore det bästa för att skapa en lokal förankring och förståelse för verksamheterna.

Dock är den stora frågan om fiskeavgiftsmedlen ska tillfalla fiskevårdsområdesföreningarna eller staten.

I en debattartikel i höstas, ansåg tre representanter för staten att fiskeavgiftsmedlen är utdömda för skada på det allmänna fiskeintresset. Allmänt fiske finns bara i de fem stora sjöarna och i havet, inte i inlandet där fisket är enskilt (tillhör fastigheterna), men trots detta så har staten lyckats få medel avsatta för allmänt fiskeintresse där inget allmänt fiske finns.

Dessa medel för allmänt fiskeintresse exproprieras i dag av staten för huvudsakligen statliga myndigheter att leva av. Vi är de första att tillstå att det finns ett allmänt intresse av att det finns fisk i vattnen, precis som det finns ett allmänt intresse av att det finns bär och svamp i skogen, men inte exproprieras en del av markägarnas ersättningar då skogen löses in för att man ska bygga en väg eller en kraftledning. Varför ska då fastighetsägarnas ersättningar exproprieras av staten?

Denna fråga blir ännu mer märklig då man beaktar att fiskerättsägarna och deras fiskevårdsområdesföreningar enligt lag ska värna det allmänna fiskeintresset (fiske- lagens § 29). I fiskelagens står nämligen följande:

"Om den som har fiskerätt i enskilt vatten i strid med allmänna intressen vansköter fisket genom att fiska i alltför stor omfattning eller genom att låta bli att fiska, får länsstyrelsen förelägga honom att bedriva fisket på ett sätt som behövs för att avhjälpa vanskötseln. Om någon annan än ägaren har fiskerätten, får föreläggandet ändå riktas mot ägaren."

Ser man till detta så är det svårt att förstå att staten ska ha ersättning för skador som sker på det enskilda fisket, allra helst som de hänvisar till att pengarna skulle vara till för att värna något som de som äger fisket och deras föreningar redan är skyldiga att värna!

Vi ser här de svårigheter som fiskevårdsområdesföreningarna står inför. De är tvungna att värna det allmänna fiskeintresset, men de får inte pengarna som är avsedda att värna det. I stället ska de vackert stå med mössan i hand och be staten om de pengar de redan skulle ha fått.

Vår förhoppning är att Sveriges riksdag tar tag i dessa frågor för att stimulera samhället och den lokala utvecklingen.

BENNY BOHLIN, RONNIE HERMANSSON DEBATTDUON REPRESENTERAR FISKEVATTEN- ÄGARNA I DALARNA OCH GÄVLEBORG OCH BENNY BOHLIN ÄR DEN SOM ÄR VERKSAMHETSANSVARIG.

Mer läsning

Annons