Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fem alternativ för väg 45 Vattnäs-Trunna

Annons

Den aktuella vägsträckan har varit föremål för ett antal olika utredningar. Den som nu redovisas, påbörjades i november 2004. Med tidigare utredningar som grund och med nya nya förutsättningar i lagstiftningen och gällande standard, har 15 olika alternativa korridorer studerats. Efter utvärdering återstår fyra alternativ till ny vägsträckning samt ett alternativ till förbättring av nuvarande väg.

De tre förslagen till ny väg, väster om nuvarande vägen, överensstämmer i stort med förslagen i en vägutredning som presenterades 1996.

- Det alternativ som är helt nytt är det östliga. Det förslaget innebär en ny väg öster om Kråkgårdarna och som korsar den befinliga vägen i höjd med Skeervägen i norra delen av Holen. Därefter fortsätter den parallellt med den befintliga vägen på dess västra sida, säger Rolf Wimark.

Vägverkets långsiktiga målsättning är att den tillåtna hastigheten ska vara 90 km/h på den aktuella sträckan. Den vägtyp som utgör målstandard är en 14 meter bred, mötesfri trefältsväg med mitträcke.

Målstandarden innebär att projektmålet om minskade störningar inte helt kan uppnås för vissa utredningskorridorer.

En annan viktig aspekt är att försöka begränsa intrånget på bostadsfastigheter. Därför har två avsteg från den vägtekniska målstandarden tagits fram. Dessa föreslås användas för de korridorsträckor som går genom tätare bebyggelse.

Hur många fastigheter som berörs av de olika förslagen går inte att säga i nuläget.

- Vägutredningen föreslår möjliga korridorer för en ny väg. I skogsområden kan en sådan korridor vara 200 - 300 meter och betydligt smalare i bebyggda områden. Det är först i nästa skede, när ett alternativ antagits och arbetsplanen ska fastställas, som den exakta dragningen av vägen görs. I det ställningstagandet har man ett visst spelrum inom den antagna korridoren, säger Rolf Wimark.

När det kan bli aktuellt att åtgärda sträckan Vattnäs- Trunna är det också för tidigt att säga.

- Arbetet med en ny nationell långtidsplan börjar nästa år. Den kommer att träda i kraft år 2010 och gälla tio år framåt. Om vi nu kan komma fram till ett beslut om i vilken korridor vägen ska dras, blir det definitivt lättare att konkurrera om pengarna i den nya långtidsplanen, säger Rolf Wimark.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons