Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fel av tullen att ta importsprit

Annons
  • Har DU fått alkohol beslagtagen av tullen? Sms:a 72023 eller e-posta 72023@daltid.se

Det svenska förbudet mot privatimport av alkohol strider mot EG-rätten. Det konstaterar EU:s domstol i sin dom i det så kallade Rosengrenmålet.

Wiklund är också ombud för logistikföretaget Locadi som gått i konkurs sedan staten stoppat privatimporten.

Även Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt i Stockholm, är överraskad.

I november förra året kom en dom från EG-domstolen om en holländare som importerat sprit från Frankrike. I den domen slog domstolen fast att man måste transportera alkoholen själv för att slippa betala alkoholskatt i sitt hemland.

Enligt domstolen är förbudet mot privatimport "en obefogad kvantitativ restriktion av den fria rörligheten för varor". Förbudet är enligt domstolen inte proportionerligt och inte ändamålsenligt för att minska alkoholkonsumtionen och att skydda ungdomar mot alkoholens skadeverkningar.

Domen ska vara vägledande för svenska domstolar när de prövar förbudet för privatpersoner att importera alkohol på annat sätt än då man själv transporterar in varorna, så kallad resandeinförsel. Men trots EU-domen i dag är det till slut den nationella domstolens sak att fatta ett självständigt beslut.

Domen går emot det förslag EU:s generaladvokat kom med i november: Att det svenska privatimportförbudet inte ska strida mot unionens regler.

Domstolen anser dock, till skillnad från generaladvokaten, att det svenska förbudet ska prövas mot reglerna om fri rörlighet för varor (artikel 28) och inte mot de regler som gäller för statliga monopol.

Högsta domstolen (HD) ska avgöra ett mål där ett antal svenskar överklagat tullbeslaget av vin som de beställde via internet från Spanien 2004. Bland svenskarna finns pensionerade Göteborgsläkaren Klas Rosengren, därav kommer namnet Rosengrenmålet.

En fråga är om de privatpersoner som importerat sprit via internet men fått denna beslagtagen kommer att få ersättning.

Ola Willund räknar med att det nu kommer att ställas krav på detta eftersom en del av varorna försvunnit.

På Statens folkhälsoinstitut hälsas dagens dom med besvikelse:

TT

Mer läsning

Annons