Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fastighetsägare rasar mot skitig hantering

Annons

"Inventeringen genomfördes utan att någon information hade gått ut till oss berörda fastighetsägare. Många var inte ens hemma när inventeringen gjordes utan vi fick i efterhand information från grannar och familjemedlemmar om att det har varit "någon från kommunenÕ här som har tittat på slaskbrunnen", skriver Erik Johansson i Äppelbo i en motion till kommunfullmäktige där han bland annat anser att frågan hanterats på ett mycket osmidigt sätt.

I ett delegationsbeslut skriver miljö- och byggenheten bland annat att anläggningarna inte uppfyller "kraven för att säkerställa ett långsiktigt skydd för miljö och människors hälsa".

Vad detta innebär ges dock ingen information om.

- Vad innebär det att "åtgärda det enskilda avloppet", och vad kommer det att kosta? frågar sig Erik Johansson i sin motion.

- Eftersom de flesta av oss fastighetsägare inte dagligen sysslar med enskilda avlopp och dylikt så är det för oss en omöjlighet att greppa vad det innebär att åtgärda det enskilda avloppet, menar Erik Johansson.

Det 40-tal fastigheter som berörs ligger alla utanför täckningsområdet för det kommunala avloppsnätet och det enda alternativet fastighetsägarna har är att investera i nya anläggningar. Att dialogen med de berörda varit minst sagt bristfällig visar sig inte minst i den information om enskilda avloppsanläggningar som bifogats tillsammans med föreläggandet.

Där står i några förslag till avloppslösningar bland annat följande: "Infiltration är det vanligaste sättet att rena avloppsvatten från enstaka hushåll. I infiltrationen renas avloppsvattnet i naturliga jordlager och avleds diffust till grundvattnet".

I föreläggandet motsägs dock detta: "Kraven på nya anläggningar är utformade i enlighet med Naturvårdsverkets senaste riktlinjer. Traditionella infiltrationsanläggningar kan därmed inte godkännas".

Vad är det då som gäller?

- Vi känner oss både överkörda, nedtrampade och framför allt inte bemötta med den respekt som kommuninvånare och skattebetalare i Vansbro Kommun bör bemötas med, skriver Erik Johansson till kommunfullmäktige.

I sin motion föreslår han därför att kostnaden för genomförandet av de föreslagna åtgärderna inte ska överstiga vad det kostar att ansluta till det kommunala avloppsnätet, samt att kostnader som har uppstått under de senaste 30 åren, i samband med anläggandet eller underhåll av det enskilda avloppet, också ska medräknas i denna kostnad.

Om inte beslut fattas enligt föregående alternativ vill Erik Johansson att Vansbro kommun ska skapa möjligheter för alla att ansluta till det kommunala avloppsnätet.

- Varför vi framför dessa krav, vad gäller kostnaden för genomförandet av de föreslagna åtgärderna, är att alla som bor i Vansbro Kommun ska ha samma kostnader för sitt boende oavsett var i kommunen man bor, menar Erik Johansson.

- Det kan inte vara Vansbro kommuns mening att åtgärdande av enskild avloppsanläggning ska kosta betydligt mer än vad det kostar att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons