Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fängelsedom upphävs - fem jägare frikända

Annons

De två männen från Orsa tar inte ut någon glädje i förskott, utan vill avvakta överklagningstiden på fyra veckor.

- Naturligtvis är vi glada över den friande domen, men vi hade också önskat att hovrätten mer tydligt friat oss i den del som avser den påstådda jakten vid åtel, säger en av männen.

De fem männen har hela tiden med kraft förnekat att de sköt Untorparn vid en åtel, vilket åklagaren hävdat och som Mora tingsrätt fann styrkt.

I hovrätten yrkade de åtalade på en friande dom, medan åklagaren yrkade att samtliga skulle dömas till längre fängelsestraff.

Männen hade i ett tidigt skede blivit misstänkta för att ha skjutit Untorparn vid en åtel, vilket var förbjudet enligt de föreskrifter som Naturvårdsverket kungjort i sina föreskrifter inför skyddsjakten 2001.

I domskälen tar hovrätten först upp frågan om den misstänkta åteljakten över huvud taget utgör ett brott.

Enligt hovrättens prövning konstateras att det inte klart framgår av jaktlagen att en överträdelse av ett villkor av nu aktuellt slag faller inom ramen för straff- bestämmelsernas tillämpningsområde.

Tvärt om anser hovrätten att systematiken i jaktlagen, med övergripande bestämmelser i paragraferna 1-3 och därefter en mer detaljerad reglering, i förening med straffbestämmelsernas språkliga utformning, istället med viss styrka talar emot att så skulle vara fallet.

- Under alla förhållanden finns ett inte obetydligt utrymme för olika tolkningar med avseende på straffbestämmelsens räckvidd utan att någon av tolkningarna kan anses vara direkt felaktig, skriver hovrätten i sitt domskäl.

Hovrätten konstaterar också att den rättsosäkerhet som föreligger inte får gå ut över den enskilde. Av legalitetsprincipen följer att straffbestämmelser ska tillämpas och tolkas restriktivt samt till den tilltalades fördel. I tveksamma fall ska den för den tilltalade mest förmånliga lösningen väljas.

Som sammanfattning säger hovrätten att det inte med erforderlig tydlighet kan utläsas av lagtexten att överträdelse av ett sådant villkor som är aktuellt i målet faller inom ramen för straffbestämmelserna i 43:e och 44:e paragraferna i jaktlaget.

Därmed ogillades åtalen för grovt jaktbrott och grovt jakt- häleri av en enig hovrätt.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons