Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utbildningar kan komma att flytta – Flera förändringar på gång för skolor och förskolor

Två utbildningar blev kvar vid det tidigare Haraldsbogymnasiet. Båda kan komma att flytta.
– Det skulle vara bra, tycker Jimmy Tektmoen, restaurang- och livsmedelsprogrammet.
– Helt onödigt, anser Ebba Olsson som går fordon- och transportprogrammet.

Annons

Johanna Wilander, Samuel Löf, Lina Djuse och Jimmy Tektmoen går andra året på  restaurang/livsmedelsprogrammet. De hoppas på en flytt av utbildningen till Kristinegymnasiet.

Bestick, porslin och servetter ligger prydligt på borden. De vita dräkterna är en viktiga och en yrkesstolthet, berättar eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Snart kommer besökare till lunchen.

De skulle vara fler om utbildningen låg i stadskärnan, resonerar Lina Djuse, som går i årskurs två.

– Och har vi fler gäster så lär vi oss mer.

Utbildningen ingår i Kristinegymnasiet. Eleverna åker buss till skolan i centrum för teoretiska ämnen.

Jimmy Tektmoen i tvåan skulle vilja slippa resorna. Han önskar också sin undervisning i närheten av jämnåriga. När han tittar ut ser han barn.

Hälsinggårdsskolan, förskoleklass till nian, tog över efter Haraldsbogymnasiet som upphörde 2013.

Men två program blev kvar, restaurang/livsmedel och fordon- och transportprogrammet. Båda behöver särskilda lokaler, till exempel stora kök och verkstäder.

Restauarang- och livsmedelsprogrammet är ett av två program som blev kvar i Hälsinggården sedan Haraldsbogymnasiet upphörde 2013. En förklaring är behovet av stora lokaler.

Nu ska skolförvaltningen utreda om utbildningarna kan flytta närmare de gymnasier som programmen hör till.

–  Det skulle  kännas fel att flytta, tycker Agust Bergs, Pierre Hellström och Matilda Norlin som vill att fordon- och transportprogrammet blir kvar i Hälsinggården.

Fordon- och transportprogrammet ska i så fall till lokaler nära Lugnetgymnasiet.

DT träffar enbart elever och lärare som vill stanna på området.

– Vi trivs bra här. Det är skönt att det ligger lite utanför, säger Agust Bergs, Pierre Hellström och Matilda Norlin i årskurs tre.

De kliver ur klassrummet för en pratstund med DT, mitt i redovisningen av gymnasiearbetet om bilservice.

Vissa dagar har eleverna teoretiska ämnen på Lugnet, men ser inte svårigheter att åka emellan.

– Onödigt att flytta när det fungerar bra här, tycker Ebba Olsson, elev på fordonsprogrammet.

Fideli Eriksson, Ebba Olsson och Ida Nordin går första terminen på fordon- och transportprogrammet.

– Det är skönt att det är lite avskilt här. Vi får bra sammanhållning, säger Ida Nordin.

Erik Groth och Per Roth är lärare på fordonsprogrammet. De ser inte behov av att lämna lokalerna för ett mer centralt läge.

Per Roth, lärare, har varit med sedan starten i början av åttiotalet. Han tycker inte att kommunen ska satsa pengar på en flytt av programmet.

– Vi behöver stora ytor. Och här har vi lokaler som är byggda för oss.

Johan Svedmark, gymnasiechef i Falun, tror att fler elever skulle söka utbildningen om den låg mer centralt.

– Men det får nu utredningen visa.

Arbetet väntas bli klart under våren.

Fideli Eriksson, Ebba Olsson och Ida Nordin  har snart gått första terminen på fordonsprogrammet.

Här är fler beslut som rör lokaler för skolor och förskolor nästa år:

* Skol- och förskolestrukturen i Svärdsjö ska utredas. Dessutom sker en förstudie om nybyggnad av förskola på Hedstugans tomt.

* Förvaltningen får i uppdrag att flytta förskolorna Annagården, Skogshyddan och Herrgårn till nya förskolan Slättaskogen. Beslut om flytt av Gamla Bergets förskola avvaktas till maj 2017.

* En förstudie ska göras om utökning av förskolan Hasselvägen till sex avdelningar och att förbereda för flytt av förskolorna Lövåsen och Vandraren dit, om utbyggnaden genomförs.

* Möjligheten att utöka med fler förskoleplatser i centrala Falun vid Arenan (Mormorsgatan) ska utredas.

* Utredning ska startas för att samlokalisera hela grundsärskolan till en enhet.

* Förstudie ska inledas om ny större förskola på Myran-området.

* Utredning ska göras kring hur Östra skolan långsiktigt ska klara ökningen av elever.

* Behovet av förskoleplatser i Gruvriset på lång sikt ska utredas, även möjligheter till eventuella utökningar.

* En förstudie om utbyggnad av Gruvrisskolans matsal ska göras.

Mer läsning