Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolans stålbad - Faluns viktigaste valfråga

/
  • Nu räcker det! Maria Gehlin vill sätta stopp för fler neddragningar inom skolan.  Foto: Kjell Jansson
  • Skolan i Falun har genomgått ett riktigt stålbad de senaste åren. Mer än 100 miljoner kronor har sparats in. Skolnämndens ordförande Maria Gehlin (FAP) har haft ett tufft jobb.  Foto: Kjell Jansson

Annons

- Men nu är smärtgränsen nådd, neddragningarna har gått för långt, säger Maria Gehlin (FAP), skolnämndens ordförande, självkritiskt.

Skolan har gått till att bli en allt större valfråga i Falun.

Inte så konstigt, kanske, när allt fler saker dyker upp som påvisar vilka brister som skolan i Falun har att hantera framöver.

* Förskolan har mindre resurser än riket för personal och en högre kostnad för lokaler.

* Grundskolan har mindre resurser för personal än riket.

* Antal niondeklassare som inte klarar målen i Falun har ökat från 9 till 14 procent mellan 2008 och 2009.

* Underhållet av skolorna är kraftigt eftersatt.

* Lärare tvingas städa själva.

* Falun rasar ner från plats 68 till plats 141 i rankingen av bästa skolkommun.

Ja, listan kan egentligen göras hur lång som helst.

Att skolan har gått igenom ett riktigt stålbad under den här mandatperioden, det är nog alla överens om.

Mer än 100 miljoner har kapats bort. Skolor har lagts ner och lärare plockats bort med följden att lärartätheten sjunkit.

Som skolnämndens ordförande är det Maria Gehlin som fått ta de största smällarna för de besparingar som gjorts. Varenda krona som tagits från skolan har hon fått försvara.

- Det är klart att det varit tufft. Vissa saker har varit nödvändiga att göra, för skolan hade en allt för stor kostym, och att sänka kostnaderna var därför viktigt att göra, säger Maria Gehlin.

Men går det att göra fler neddragningar?

- Nej, jag anser att besparingarna på skolan redan har gått för långt, säger hon självkritiskt och fortsätter:

- Det får inte bli fler neddragningar på skolan utan att man först ser till effekterna. Vi ligger fortfarande bra till när det gäller antalet obehöriga lärare och när det gäller elevernas resultat på de nationella proven. Men hur länge till?

Mycket av skolans besparingar har handlat om volymminskningar och effekterna av detta. Under åren 2008-2010 så har elevantalet minskat med 450 elever. I dag finns det 11 000 barn/elever i Falun, enligt Gehlin.

- Barn/elevminskningen blir då 4 procent under de här åren, men neddragningarna/besparingarna vi gjort för samma tid är över 10 procent. Besparingarna har varit för stora!

Men måste inte skolan anpassa sin kostym då elevkullarna minskar?

- Men nu kommer elevkullarna att inte minska så mycket mer i Falun, de börjar plana ut. Både förskolan- och grundskolans barnantal kommer att ligga kvar på en stabil nivå under lång tid framöver. Det vikande elevunderlaget kommer dock att finnas kvar på gymnasiet under några år till. Gymnasiet har för stora lokaler.

Är det inte så att skolan fåt en utökad ram varje år. Ska inte detta räcka att hålla en ekonomi i balans?

- Skolan har fått uppräkningar för kostnadsökningar, men det får alla förvaltningar. Om man tittar på siffror som finns i kommundatabasen visar dessa på att skolans del av kommunens totala kaka minskar, säger Maria Gehlin.

Hur mycket vill du ska satsas på skolan?

- Falupartiet har begärt att en förstudie ska göras på alla kommunens verksamheter. Det ekonomiska utrymmet som frigörs måste riktas till våra barn och unga som är vår framtid, slutar hon.

I kväll ger tidningen dig chansen att chatta med Faluns politiker. Gå in på www.dt.se och ställ dina frågor.

Fakta: Så har skolan sparat

2008: 30,5 miljoner kronor

(Tre nedlagda skolor, minskad personaltäthet inom skolbarnomsorgen och förskolan, generellt sparbeting, minskade kostnader för administration och ledningsresurser med mera..)

2009: 52,2 miljoner kronor

(Omorganisation, lokaleffektiviseringar, nedläggning av Kvarnbergsskolan, omdisponering av arbetsinnehåll för lärare i grund- och gymnasieskolan, minskad lokalvård, avgiftsbeläggning av pedagogiska måltider, vistelsetid för 15 timmars barn och borttagande av lunch med mera..)

2010: 28 miljoner kronor

(Färre dagbarnvårdare, uppsägning av Västra skolan, anpassning på gymnasiet mot riksprislistan, minskad skolskjuts, vakanshållning av tjänster med mera.)

Fakta: Faluns ekonomi

Falu kommun har under en lång tid haft det tufft ekonomiskt.

Under den sittande majoriteten har kommunen i alla fall visat plusresultat under alla år: 2007 (+16,8 mkr), 2008 (+17,7) och 2009 (+4,7). Men budgeterna var lagda för att ge större överskott än då.

2010-års budget är lagd på den kostnadsnivå som gällde för 2008.

Den ekonomiska prognos som kom i maj visade en negativ avvikelse med 35,4 miljoner kronor mot budget 2010. Nämnderna har fått ta fram åtgärdsprogram för att komma till rätta med det hela, och skolan ska bland annat spara 14 miljoner kronor.

Mer läsning

Annons