Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Falun tar hand om Säters löneadministration

/
  • Faluns kommunalråd Susanne Norberg (S) blir ordförande i den nya nämnden som kommer till, efter att det står klart att Falu kommun tar hand om Säter kommuns löneadministration.

På torsdagen hölls årets första kommunfullmäktigesammanträde i Falun.
Ledamöterna var som vanligt debattlystna, men bara tre ärenden fick av tidsskäl flyttas fram till nästa sammanträde.

Annons

Ladda ner den nya DT-appen i Appstore för Iphone eller här i Google play om du har en telefon med Android

Här har ni i korthet några av besluten som fattades under sammanträdet:

* Nu blir det gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarnas län. Kommun efter kommun tar beslut om detta. En avgift på 50 kronor per månad tas för hjälpmedelsförsörjning för personer med beslut på särskilt boende för äldre och särskilt boende inom LSS och socialpsykiatri. En avgift på 150 kronor per månad tas per komplett hjälpmedel när det är färdigskrivet i ordinärt boende inom LSS och socialpsykiatrin.

* Falu Energi & Vatten AB får göra en överföring av 20 miljoner kronor av bolagets borgensram till dotterbolaget Falu Kraft AB. Begäran grundar sig i att koncernen FEV har samlat all finansiering i moderbolaget, men konstaterat att koncernen har ett behov av att dotterbolaget kan erhålla en koncernkontokredit in en bank.

* Dala Tattoo ekonomisk förening får inte en kommunal borgen på ett banklån om 300 000 kronor, för att kunna täcka den förlust som uppstod vid genomförandet av arrangemanget Dala Tattoo 1-5 juli 2015.

* Kommunens exploateringsavtal med HusHans AB och Nybrokyrkans församling i Falun avseende detaljplan för småhus vid Gullnäsgården (Gamla Grycksbovägen) godkändes. Avtalet möjliggör uppförandet av cirka 10 småhus på den aktuella fastigheten.

* En detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på Galgberget antogs. Syftet med detaljplanen är att planlägga idag ej planlagd kommunägd mark så att bostadsbebyggelse med bland annat småhus och flerfamiljshus eller annat bostadsanknutet ändamål som äldreboende eller forskola tillåts.

* Säters kommun för över hela löne- och pensionsadministrationen till Falu kommun i syfte att uppnå ekonomiska fördelar samt för att säkra kompetensen. En gemensam nämnd för ändamålet bildas med kommunalrådet Susanne Norberg (S) som ordförande. Falu kommun har sedan 2012 svarat för Säters drift av lönesystemet Personec i ett framgångsrikt samarbete.

* Falu kommun har planer på att utöka verksamhetsområdet for den allmänna VA-anläggningen avseende vatten och spillvatten till att även omfatta Enviksbyn. Något beslut om detta togs inte. Frågan bordlades så länge, då berörda fastigheter inte fått information fullt ut.

* Kommunfullmäktige beslutade att upphäva tidigare beslut om att godkänna delägande och engagemang i bildandet av en gemensam organisation för Dalarnas besöksnäring, benämnd Nya Visit Dalarna. Detta innebär att processen att överföra turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna avbryts och inte kommer att verkställas.

Mer läsning

Annons