Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bullret kan kosta

/
  • Bullrig miljö. Hosjöskolans problem med buller och dålig ventilation har varit kända i snart sex år. Pressen ökar på skolnämndens ledamöter att fatta beslut om åtgärder.

Annons

Problemen med dålig ventilation samt buller från riksvägen och järnvägen var något som skolledningen på Hosjöskolan påtalade redan 2001.

Ännu har inga åtgärder vidtagits som förbättrar miljön för skolans elever och personal.

Skolledningen väntar med spänt intresse på vad skolnämnden ska besluta nu på torsdag.

- Vi får hoppas att de beslutar att vi får åtgärda ventilationen, säger rektor Kerstin Hindriks.

Det fanns ett tidigare beslut om projektering av skolans ventilationen. Men när det även ställdes krav på ökad tillgänglighet, exempelvis hiss och handikappanpassning, drogs beslutet tillbaka.

Många av kommunens skolor har eftersatt underhåll eller är alldeles för trångbodda. Enligt skolnämndens ordförande Maria Wilje (fap) beräknas det totala renoveringsbehovet motsvara en kostnad på 500 miljoner kronor.

Nämnledamöterna står inför ett gigantiskt problem när de ska besluta om prioritetsordningen för skolornas renovering eller utbyggnad.

Arbetsmiljöverket har dragit åt tumskruvarna på kommunen när det gäller Hosjöskolan. Tar inte kommunen fram en skriftlig riskbedömning av det störande bullret samt meddelar vilka åtgärder som ska vidtas döms kommunen att betala 40 000 kronor.

Kommunen har tiden fram till den 20 augusti på sig att lösa uppgiften.

Skolledningen för Hosjöskolan har inte befogenhet att lösa problemet.

- Vi gör det vi har befogenheter att besluta om. Elevskyddsombudet och skyddsombudet upprättar en handlingsplan, säger rektor Kerstin Hindriks.

Men det har inte någon stor inverkan på problemet. Den dåliga ventilationen på skolan tvingar personal och elever att öppna fönstren för att få frisk luft.

Bullret från riksvägen och järnvägen överröstar lärare och elever i klassrummen.

- Vi kan ju inte besluta att vägen och järnvägen ska flyttas, säger Hindriks.

Kommunfastigheter och Previa arbetar gemensamt med bullerproblematiken.

Hans Andersson på Kommunfastigheter har skickat en skrivelse till Banverket med frågan vad det kan göra åt bullret från järnvägen.

- Jag skrev till dem den första december. Det finns tydligen pengar men jag har inte fått något svar när de ska göra något. Jag kommer att skicka en ny begäran med frågan vad de ska göra, säger Andersson.

Hans Edward, också han på Kommunfastigheter, konstaterar att de nu tagit fram tre alternativ på åtgärder för Hosjöskolan som ska presenteras för skolnämnden på torsdag.

- Hoppas skolnämnden beslutar sig för något av dem.

Mer läsning

Annons