Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

3 år gammalt beslut – ökat självstyre för skolor

För drygt tre år sedan beslutade kommunfullmäktige att möjliggöra ett ökat självstyre för respektive skola i Falu kommun.
Därefter har det varit tyst.
- Det skulle vara spännande och intressant om man kan ta utvecklingen ett steg längre, kommenterar Karl-Erik Pettersson (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Annons

Under hösten 2012 utspelade sig ett märkligt spel inom falupolitiken.

Ett medborgarförslag hade inkommit där förslagsställaren föreslog:

1) Att Falu kommun utreder alternativa driftsformer av "kommunala friskolor" för både grundskola och gymnasium.

2) Vidare föreslås att kommunen ställer sig positiv till samt stöttar de personalgrupper som vill bidra till driftsformen "kommunal friskola".

Som skäl för förslaget angavs att få till stånd en ökad direktdemokrati, delaktighet och insyn i skolans kärnverksamhet, effektivare styrning av skolpengen och ökad flexibilitet.

Därefter skulle förslaget ta sig igenom en rad olika instanser.

Ekonomikontoret ansåg att förslaget skulle avslås.

Detsamma gjorde även dåvarande skolnämnden liksom det allmänna utskottet.

Men när det blev dags för kommunstyrelsen att säga sitt hände det saker.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet bytte delvis sida och ansåg att förslaget skulle bifallas till den del som motsvarde intraprenadlösningar och ökade möjligheter till personalinitiativ.

Vänsterpartiet, som fram till dess, hade varit helt eniga med dåvarande majoriteten S+MP, rasade.

I en reservation till beslutet ansåg partiet:

"Inför risken att bli nedröstad av borgarna, när en av miljöpartiets ledamöter plötsligt och ivrigt pläderade i Kommunstyrelsen den 29 januari 2013, för att bifalla motionen, bytte Socialdemokraterna åsikt för att inte riskera att förlora omröstningen"

Helt plötsligt var medborgarförslaget delvis godkänt av den näst högsta beslutande instansen inom Falu kommun.

Jonny Gahnshag (S), som då var kommunstyrelsens ordförande håller dock inte med i den vänsterpartistiska analysen.

- Generellt så har Socialdemokraterna aldrig sagt nej till intraprenad-lösningar. Jag tror mer det var Vänsterpartiet som var fast i en ideologisk lösning, kommenterar Gahnshag idag.

Jonny Gahnshag menar att beslutet i kommunstyrelsen togs av ideologisk övertygelse och inte som en del i ett taktiskt rävspel.

Nu fattades bara ett beslut från kommunfullmäktige för att möjliggöra ett ökat självstyre hos personalen i de kommunala skolorna.

Den 14 februari 2013 beslutade också kommunfullmäktige i Falun att följa kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige sa nej till en utredning, men ja till att stötta den verksamhet som ville prova på intraprenad-formen.

Vänsterpartiet reserverade sig åter mot beslutet.

Fullmäktiges lite luddiga beslut har dock aldrig testats och enligt Karl-Erik Pettersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, tror han på goda möjligheter att få igenom en önskan om intraprenad.

- Kommer det en propå från en kommunal skola om intraprenad så har vi skyldighet att stötta det så långt det som är möjligt, säger Pettersson.

Samtidigt så är det skolförvaltningen - den förvaltning som i ett tidigt skede sa nej till medborgarförslaget - som ska hjälpa den sökande skolan så gott det går.

Kan det inte innebära svårigheter när en förvaltning har sagt nej för att sedan vara tvingade att möjliggöra det de själva inte tror på?

- De har skyldighet att rätta sig efter beslutet i kommunfullmäktige. Sedan i vardagslivet kan man väl vara mer eller mindre positiv till det. Men om det kommer en fråga från en skola så ska förvaltningen vara med och stötta, säger Pettersson.

LÄS MER: Han tror på intraprenad under 2018

LÄS MER: De fick testa på intraprenad-modellen

Fakta/Intraprenad

Intraprenaden är i grunden en resultatenhet med större befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

Intraprenaden har större och mera långsiktigt ansvar för enheten och dess ekonomi, anställda, resultat och redovisning.

Förvaltningen, i det här fallet barn- och ungdomsförvaltningen, har dock fortfarande det formella och övergripande ansvaret för intraprenaden.

Mer läsning

Annons