Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Falk känner sig lurad

Annons

Byggnadsnämnden hade möte den 18 januari. Då skrev den i sitt yttrande till länsstyrelsen i det överklagade ärendet att den var "stärkt i sin bedömning att den sökta åtgärden medför betydande olägenheter för omgivningen. Åtgärden inverkar dessutom menligt på trafiksäkerheten eftersom fordonsekipagen tydligen måste använda hela vägbanan vid högersväng mot söder, mot Grängesberg. Sikt och kurva mot söder togs överhuvudtaget inte upp i Vägverkets yttrande."

Alla handlingar i ärendet finns nu hos Sven Ångqvist, handläggande jurist hos Länsstyrelsen Dalarna, som ska upprätta ett underlag i ärendet och förslag till beslut.

-Brian Falk ska få förtydliga sig och ges en möjlighet att bemöta detta. Besked i ärendet kommer nog först någon gång i maj, säger Sven Ångqvist.

De uppgifter han fått hittills är att det är åkeriverksamheten som man har invändningar mot.

I sitt brev till länsstyrelsen som Brian Falk skickade i fredags skriver han: Orsaken till att jag påbörjade byggnationen innan bygglovet beviljades var att en tjänsteman på miljö- och byggkontoret hade klargjort för mig att om grannarna accepterade byggnationen och att Vägverket gav klartecken skulle beslutet hos byggnadsnämnden bara vara en formalitet. Då vintern nalkades och problem med tjäle och snö var i antågande beslöt jag mig därför att starta byggnationen innan det formella beslutet tagits.

Vidare framför han att de negativa synpunkter som framkommit i efterhand går att åtgärda. Dels handlar det om tomgångskörning av ett äldre ekipage som numera är utbytt, dels gäller det ett släp som skymt grannars utsikt och kan parkeras på annat ställe.

När det gäller grannarna som inkom med negativa synpunkter så har de tidigare ställt sig positiva till parkeringsplatsen, hävdar Falk.

Att verksamheten utgör en trafiksäkerhetsfara bemöter Falk med att i det här fallet finns möjlighet att bredda utfarten ytterligare så att problemet försvinner.

SARAH HJÄLM

Mer läsning

Annons