Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Extrapengar till vårdpersonalen

Annons

Läkarna på vårdcentralen i Älvdalen hotade sluta om inte deras situation kunde förbättras. Efter förhandlingar med Landstinget Dalarna kom parterna överens om att lägga ut verksamheten på entreprenad.

Landstinget Dalarna präglas fortfarande av tungroddhet och centralstyrning, anser Ann-Marie Silén, personalansvarig, och Åke Nilsson, verksamhetschef.

- Att få starta eget var ett "överlevnadskrav" från vår sida, säger läkaren Silén, som också är en av delägarna.

Vårdcentralen drivs i den landsomfattande vårdkoncernen Praktikertjänsts regi, med nio delägare vid vårdcentralen. Från Praktikertjänst köper man administrativ service som ekonomihantering, avtalsfrågor, juridisk kompetens med mera.

Vården i Älvdalen är skattefinansierad. Vårdcentralen har ett avtal med landstinget om att serva 5 300 boende i kommunen, och har en lika stor budget som tidigare, plus uppräkningen för prisökningar.

Monica Persson, som är fackombud för Vårdförbundet på vårdcentralen, förhöll sig avvaktande till nyordningen, som efter många turer blev ett faktum den 1 september 2001.

Hon tycker inte att privatiseringen medfört några drastiska förändringar, utan tror att det lilla hennes medlemmar märker är att det varit krångligt med de nya lönerapporterna.

Efter en facklig förhandling med Praktikertjänst fick medlemmarna behålla antalet semesterdagar. Men förmånen att få ytterligre en semesterdag när man fyller 40 respektive 50 år finns inte kvar.

Den tidigare ordningen med partssammansatta informationsmöten där företrädare för de fyra facken träffade arbetsgivarparten har förändrats. Numera bjuds alla 32 medarbetarna in till information vid stormöten en gång i månaden.

- Där görs en budgetavstämning och där kan vi ta upp en diskussion. Det är högt i tak. Som jag bedömer det vågar folk prata om situationen här på arbetsplatsen. Vi litar på varandra och känner att vi kan säga ifrån om något är fel, säger Monica Persson.

- Vi satsar på maximal insyn i verksamheten. Komplexa frågor förhandlar vi förstås med facken om, säger Nilsson.

Vårdcentralen i Älvdalen har klarat sitt uppdrag på ett sådant sätt att det blivit litet pengar över, vilket gav möjlighet att ge de anställda en gratifikation före jul som ett tack för sina goda insatser.

- Det känns bra att kunna visa personalen den här uppskattningen. Vi hade det tufft under hösten, säger Nilsson.

Hur kommer det då sig att företagets ekonomi är sådan att vårdpersonalen kan få en dusör?

- Det finns bara två sätt att sköta ett företag så att man får råd med det. Endera måste kostnaderna sänkas eller så måste inkomsterna höjas.

- För oss läkare har vi gjort så att vi tagit ut vår jourtid som ledighet och inte som pengar. Det går att ta specialuppdrag utifrån som ger extrainkomster. Vi granskar inköpen och frågar oss om vi vid alla tillfällen behöver ta in vikarier, säger Silén.

Vårdcentralen har även av Praktikertjänsts så kallade SPP-pengar kunnat avsätta 5 000 kronor extra per heltidsanställd för utbildning.

Den samstämmiga bilden som delägare och anställda ger är emellertid att driftsformen inte är det allra viktigaste för den goda stämningen på vårdcentralen i Älvdalen.

Det finns ett öppet samtalsklimat som leder till att ordväxlingarna många gånger är uppfriskande ärliga.

Att vara arbetskamrater betyder också att hitta på saker tillsammans på fritiden.

- För en tid sedan gick vi en del av Vasaloppsleden och en av oss tog med sig ärtsoppa som vi åt när vi rastade. Jag tror att sådant är viktigt, säger Ann-Marie Silén.

Däremot är det just driftsformen som gjort att vårdcentralen i Älvdalen har full bemanning på läkarsidan och att två nya distriktsläkare har kunnat rekryteras till glesbygdspräglade Älvdalen.

JENS RUNNBERG

Mer läsning

Annons