Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett kvalitetsregister för bättre sjukvård

Annons

Neddragningar av sjukvården på flera orter i Dalarna och återkommande omorganisationer skapar otrygghet bland personal och patienter. Går det över huvud taget att rekrytera kompetent personal till sjukvården i Dalarna, om den ständigt ska vara utsatt för besparingar och omorganisationer?

En viss stabilitet är nödvändig för personalens skull. Befolkningen i Dalarna har rätt till sjukvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. I ett läge när akutsjukvården koncentreras till allt färre platser måste ambulanssjukvården fungera. I dag är det lätt att tvivla.

Vet vi om ambulanserna är rätt bemannade, har de rätt utrustning och fungerar kommunikationen med mottagande sjukhus i alla väder?

Frågan är om vi får sjukvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt Socialstyrelsens senaste rekommendationer. Hur vet vi att personalen är tränad enligt senaste rekommendationerna? Hur vet vi att omsorg med äldre och andra vårdbehövande sker enligt bästa praxis?

Det är hög tid att upprätta ett register på internet där det redovisas öppet för allmänheten vilken sjukvård som vi planeras få i olika situationer och där det uppnådda resultatet redovisas. I registret ska redovisas motsvarande data för andra platser i Sverige.

I förlängningen vore det bra med jämförelser med andra länder inom främst EU. Med utgångspunkt därifrån kan vi avgöra om vi ska vara nöjda eller kräva förbättringar. Målet måste vara att alla människor ska ha tillgång till sjukvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet oavsett var de bor i Sverige.

Eftersom akutsjukvården centraliseras alltmer kan man som ett första steg upprätta ett kvalitetsregister över ambulanssjukvården. Det är rimligen av stort intresse att få veta hur ambulanssjukvården fungerar i praktiken. Exempel på frågor som behöver besvaras när det gäller ambulanssjukvård:

Vilket är målet för ambulanstransporten?

Hur blev resultatet av ambulanstransporten?

Vilken är den normala utryckningstiden till olika platser i kommunen vid olika årstider och tidpunkter?

Hur blev det verkliga utfallet?

Vilken bemanning planeras för olika typer av utryckning?

Vilken bemanning blev det?

Vilken utrustning planerades ambulansen ha?

Vilken utrustning hade ambulansen och fungerade den?

Vilken typ av kommunikation med mottagande sjukhus planerades?

Hur fungerade kommunikationen med fungerade sjukhus?

Motsvarande frågor behöver formuleras och besvaras för varje situation och specialitet inom sjukvården. Kvalitetsregister bör upprättas för all skattefinansierad verksamhet för att ge allmänheten en uppfattning om kvalitet och kostnad. De bör vara nationella så att alla delar av Sverige kan jämföras. Genom kunskap kan vi tillsammans förbättra Sverige.

ANDERS BERGGREN ANDERS BERGGREN ÄR FRITIDSPOLITIKER, MEDLEM I FOLKPARTIET OCH BOSATT I LUDVIKA.

Mer läsning

Annons