Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enhetlig moms hotar Region Dalarnas mål

Annons

Den statliga utredningen om mervärdesskattesatsen, "Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt?" föreslår att momsen på samtliga varor och tjänster ska ökas till 21,7 procent. Om förslaget genomförs skulle det innebära att momsen på kollektivtrafik, som i dag är sex procent, skulle höjas med 15,7 procentenheter. Förslaget går stick i stäv med de mål som Region Dalarna har för sysselsättning, kommunikationer och turism.

En momshöjning skulle kännas rejält för många som bor i eller besöker Dalarna. I dag kostar ett länskort på Dalatrafik 900 kronor och en tur och returresa med expressbuss Göteborg-Sälen 920 kronor. En 15-procentig höjning skulle innebära prisökning på 135 respektive 138 kronor. Till detta kommer att anslutningsresor med taxi skulle öka med minst 15 procent och att momsen för hotell och liftkort skulle fördubblas.

Detta leder till att en fjällsemester i Sälen för en familj som åker kollektivt och bor på hotell kommer att öka med många tusenlappar. Denna ökning riskerar att göra resan till Dalarna så dyr att de väljer att stanna hemma eller att resa till utlandet, vilket ger färre turister i länet.

Med dagens moms på sex procent placerar Sverige sig i mittfältet bland andra EU-medlemmar när det gäller moms på resor. Om Sverige skulle införa en enhetlig momssats på 21,7 procent skulle vi bli det land i EU som har högst momssats på kollektivtrafik.

Varje dag reser tiotusentals av länets befolkning med kollektivtrafiken. För många av dessa finns inget alternativ till att resa med buss, tåg, taxi och flyg. Dyrare resor, framför allt arbetsresor, skulle försämra situationen för de människor som bor i länet och försvåra för alla dem som drömmer om att flytta tillbaka. Dalarna som i dag brottas med negativ befolkningsutveckling och höga kostnader på grund av få invånare i arbetsför ålder skulle därmed få ännu svårare att klara sig i konkurrensen från Mälardalen.

Statskontoret har i sin analys konstaterat att "För glesbygd där trafikutbudet redan i dag är relativt begränsat kan ett minskat utbud komma att innebära att vissa regioner blir helt utan fungerande kollektivtrafik." Tidigare erfarenheter av förändringar av momsen på resor, som exempelvis när momsen på tågresor infördes 1991, visar att det leder till att färre personer reser. En momshöjning på resor skulle utan tvivel leda till minskat resande med nedlagda buss- och tåglinjer i länet som följd.

Fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för tillväxt och god utveckling av Dalarna. Möjligheten att pendla till och från arbetet till skäliga priser är en förutsättning för att människor ska kunna bosätta sig utanför storstadsområdena. Förslaget om enhetlig moms leder till att dessa möjligheter försämras radikalt, därför anser vi att förslaget måste förkastas. Istället skulle en sänkning av momsen för kollektivtrafik från sex till 0 procent vara ett utmärkt sätt för politikerna att visa att de menar allvar när de prisar kollektivtrafikens samhällsnytta.

GÖTE PERSSON, HANS BERGSTRÖM, CHRISTER SILFVERIN, PER-ÅKE GUSTAVSSON, TORD HULT GÖTE PERSSON ÄR REGIONSANSVARIG FÖR SVENSKA BUSSBRANSCHENS RIKSFÖRBUND OCH HANS BERGSTRÖM ÄR REGIONSORDFÖRANDE I SAMMA

Mer läsning

Annons