Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Engagemang och samtal

Annons

Jämförelser mellan åren 2003 och 2004 visar att antalet sjukskrivningsdagar var 45 procent lägre för vårdcentralen i Kvarnsveden jämfört med hela landstinget. Vårdcentralen är därmed redan i dag i närheten av det nationella målet att halvera ohälsan fram till år 2008 jämfört med 2002. Inte minst av den anledningen fann man det angeläget att närmare studera verksamheten i Kvarnsveden.

Johan Kostela, fil dr, och Thomas Tydén, adj. professor i pedagogik, tog sin an uppgiften med målsättningen att beskriva, analysera och försöka förstå vad den stora skillnaden beror på.

Steg 1 i undersökningen var att utesluta alla möjliga felkällor och man tittade därför bland på antalet sjukskrivningar vid pappersbrukets företagshälsovård och inom slutenvården, könsfördelning, den öppna arbetslösheten och närheten till akutmottagningen på lasarettet.

Alla siffror styrkte vad man redan visste, att många färre sjukskrivs vid vårdcentralen i Kvarnsveden jämfört med andra vårdcentraler.

I steg 2 i undersökningenintervjuades all personal, 36 personer, på vårdcentralen i Kvarnsveden. Intervjuer gjordes också med personalen på några vårdcentraler i Falun för att få jämförande material.

En frågeställning var bland annat hur man ser på sjukskrivningen som ett verktyg, och om man kan lära av varandra.

Thomas Tydén poängterade också att gårdagens seminarium, med deltagare från landstinget, försäkringskassan och självklart från Kvarnsvedens vårdcentral, var en del i undersökningen att försöka förstå varför sjukskrivningstalen är så låga i Kvarnsveden.

Han redogjorde kortfattat för några teorier som kommit fram i analysarbetet.

- Vid Kvarnsvedens vårdcentral jobbar man med sjukskrivningar på ett aktivt sätt och planerar för det reflekterande samtalet. Läkarna ser på sjukskrivningen som en del i behandlingen, en uppfattning som de driver mycket målmedvetet, liksom att samtal med patienten är oerhört viktigt, sade Thomas Tydén.

Han berättade också att läkarna i Kvarnsveden är tydliga att hålla kontakt med patienterna och att det finns en gemensam värdegrund bland personalen, som i och för sig kan vara både bra och dålig.

- Risken finns att man går för långt i de gemensamma värderingarna och att man då behöver någon som kommer in och ifrågasätter. Men det saknas ändå inte tuffa diskussioner och det är en öppen och härlig stämning bland personalen med mycket jobbprat hela tiden på gemensamma lucher och avstämningsmöten, sade Thomas Tydén.

Kjell Lindqvist, vårdcentralchef i Kvarnsveden, deltog i seminariet och berättade att han funderat mycket på sjukskrivningstalen i förhållande till andra vårdcentraler.

- Förmodligen är det ur samtalet som det här resultatet har sitt ursprung, att vi lägger ned mycket kraft på att försöka förstå varje patient och hitta den bästa lösningen, som kanske istället för hel sjukskrivning, beroende på arbete, är 25 procents sjukskrivning, sade han och utvecklade resonemanget;

- Då kan den sjukskrivna behålla kontakten med arbetet, som är viktigt på många sätt, men kanske sluta två timmar tidigare. Vi försöker hitta den modell som passar bäst i varje enskilt fall och det gör vi genom samtalet, sade Kjell Lindqvist och avslutade med orden:

- Det handlar om att göra vad som är bra för patienten och samtidigt följa vad samvetet säger.

Kvarnsvedens vårdcentral sjukskriver nästan hälften så många som andra vårdcentraler i Dalarna.

Vad beror det på, undrar många. Bland andra försäkringskassan som förra året gav Dalarnas forskningsråd i uppdrag att hitta svaret.

Nu är rådets undersökning klar. Något entydigt svar presenteras inte, men några tankar och idéer som kan vara förklaringen.

CLAES HUSAHR

Mer läsning

Annons