Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En varböld i välfärden

Annons

Läste med vämjelse om den rullstolsbundna damen som hade mycket svårt att ta sig till konserten på Hagaskolan. Är heller inte så särskilt överraskad att man, enligt fastighetschefen, prioriterar fel saker i Borlänge kommun.

Att prioritera rätt är att tillgodose mänskliga rättigheter. Bland dessa ingår att man inte får diskriminera människor på grund av funktionshinder. Det finns också inskrivet i svensk lagstiftning och är således kriminellt.

I Hagaskolans aula anordnas bland annat öppna konserter. Den betraktas därför i bygglagstiftningen som en publik lokal dit allmänheten har tillträde. Man kan därför ifrågasätta lagligheten i att hålla sådana evenemang i Hagaskolan. Det finns säkert bättre och lämpligare lokaler.

I plan- och bygglagen finns inskrivet att fastighetsägaren har ansvar för att publika lokaler ska göras tillgängliga för funktionshindrade vid ombyggnader.

Utöver detta finns regler om att enkelt avhjälpta hinder i redan befintliga publika lokaler och på allmänna platser ska avhjälpas, det vill säga göras tillgängliga för funktionshindrade om det inte ur ekonomisk synpunkt äventyrar hela verksamheten.

Att dessa lagar och regler följs ska kontrolleras av kommunens byggnadsnämnd, som under länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

I en del kommuner förekommer en livlig debatt i dessa frågor och där är också handikappföreningarna mycket aktiva med att skicka in anmälningar till byggnadsnämnden på otillgängliga lokaler. Byggnadsnämnden måste då agera.

I det här fallet är det intressant att konstatera att affärslokaler också betraktas som publika och har samma skyldigheter. Boverket påtalar emellertid att kommunerna har ett särskilt ansvar i sitt eget fastighetsbestånd - sopa mattan framför egen dörr.

I många andra kommuner bedrivs så kallade stadsförnyelseprojekt i syfte att göra gator och torg tillgängliga med anslutning till kringliggande lokaler. Men i Borlänge är tystnaden total och skandalerna sticker ut som varbölder på välfärden.

Till alla i Borlänge med funktionshinder vill jag uppmana: Var inte blygsamma utan sträck på er och fortsätt kampen! Ni är ett antal bland en miljon andra i det här landet och i Borlänge går utvecklingen ännu fortare pga befolkningsutvecklingen.

Till fastighetschefen vill jag hälsa: Ta ditt ansvar och omprioritera budgeten!

Till byggnadsnämnden: Ta lärdom av andra kommuner!

Till politikerna: Använd skatterna på rätt sätt eller låt fastighetschefen slippa jobbet!

MYNDIGHETSNISSE

Mer läsning

Annons