Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En trådbusslinje kan ersätta dubbelspåret

Annons

Dalatrafik gör delvis detta redan nu när man inför 10-minuterstrafik på bussarna mellan Falun och Borlänge. Fördelen med bussarna är att de passerar de centrala delarna av städerna och kan plocka upp passagerare på fler håll än vid järnvägsstationerna. Att bussarna tar lite längre tid än ett regionaltåg Falun-Borlänge uppvägs av detta.

Dubbelspårsbygget motiveras nämligen av det ökade behov som regionaltrafiken med tåg skapar. För den långväga persontrafiken och godstrafiken räcker nuvarande enkelspår däremot länge till.

Det ligger därför nära till hands att fundera på om man inte kan skapa någon lika miljövänlig och hållbar lösning för regionen fast mycket billigare genom att utnyttja den väginfrastruktur som ändå finns. På en del håll i världen där man inte har råd med dyra spårlösningar satsar man på Bus Rapid Transit (BRT) genom att delvis utnyttja befintlig väginfrastruktur.

Bussar uppfyller dock i regel inte kraven på miljövänlighet och hållbarhet. Dieselbussar har delvis farligare utsläpp än bilar. Etanol och biogas är bättre alternativ, men även här finns en del frågetecken. Etanoldrift ger i stort sett samma kväveoxidutsläpp som dieseldrift och för närvarande kommer all etanol till bussar från Brasilien där storskalig produktion av fordonsetanol kan vara ett hot mot återstående regnskogar.

Biogas ger mindre utsläpp av partiklar än dieselbussar men utsläpp av metangas (som både biogas och naturgas till 95-98 procent består av) ger ett 17-20 gånger större bidrag till växthuseffekten än samma koldioxidutsläpp.

Framtidens bränsle för bussar och bilar heter antagligen vätgas. Vätgas ger inga farliga utsläpp i stadsmiljön och inga utsläpp som påskyndar den globala uppvärmningen. Vätgas får man genom elektrolys av vatten. Men där busstrafiken är tät är direkt eldrift med eldrivna bussar billigare.

Landskrona införde 2003 elektriska trådbussar på den så kallade stationspendeln, som var tänkt att vara en miljövänlig förbindelse till den nya järnvägsstationen utanför Landskrona centrum.

Att bygga en trådbusslinje på befintlig väg mellan Falun och Borlänge skulle kosta i runda tal 100 miljoner kronor, det vill säga 1/10 av vad ett dubbelspår kostar. Då får man en busstrafik som är lika miljövänlig som den regionala tågtrafiken och som dessutom kan få ett betydligt större resandetal då linjen kan gå genom centrala delar av såväl Falun som Borlänge och då ersätta en hel del av dagens förorenande busstrafik där.

Tillkommer gör kostnaden för bussarna. Trådbussar har dock väsentligt längre livslängd än dieselbussar varför det blir ett billigare alternativ än såväl etanol som biogas och dessutom 100 procent miljövänligt (förutsatt att Banverket håller med el; Banverket köper enbart grön el från vattenkraft, vindkraft etcetera) till tågtrafiken.

Därför borde man pröva den här lösningen som alternativ till ett dyrt nytt dubbelspår. Anläggningskostnaderna kan minimeras genom att man hänger upp gatubelysning i samma stolpsystem som elledningarna för busstrafiken.

Eftersom Banverket kan spara uppemot en miljard kronor på att inte bygga dubbelspåret borde en del av dessa pengar kunna användas för trådbusslinjen Falun-Borlänge. De pengar som blir över kan man använda till att tidigarelägga hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan Borlänge-Uppsala.

BO PERSSON BO PERSSON HAR EN FIL KAND I NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN. HAN HAR VARIT VERKSAM VID NATURVÅRDSVERKET TIDIGARE UNDER NÄRMARE 20 ÅR OCH ÄR NU FRISTÅENDE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSDEBATTÖR PÅ OPOLITISK

Mer läsning

Annons