Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En lyckad omorganisation

Annons

Svar till Anders Bond:

Det finns tillfällen när en organisation behöver ta in kompetens utifrån. Organisationsöversynen inom vård- och omsorg är ett exempel på detta.

Under utredningstiden har stor vikt lagts vid att få personalen delaktig. En dialog och ett samråd har kontinuerligt skett med projektets styrgrupp, i vilken ingick representanter från kommunledningen, vård- och omsorgsförvaltningen och politiker från majoritet och opposition.

Enigheten om inriktning av utredningsarbetet och utformning av den nya organisationen har varit total i styrgruppen.

Beslut om den nya organisationen fattades av ett enigt kommunfullmäktige före sommaren.

Internrekrytering av chefer har skett under hösten. Det handlade inte bara om att fördela tjänsterna, utan det var som vid alla andra rekryteringar viktigt att få rätt person på rätt plats.

Intervjuer har genomförts med samtliga sökande som uppfyllde de krav som ställdes; utbildning, erfarenhet och gott ledarskap.

Vår uppfattning är att vi nu har goda förutsättningar att arbeta mot satta mål och möta de krav som ställs på verksamheterna framåt.

JONAS CARLGREN ORDFÖRANDE I OMSORGSNÄMNDEN ERIKA BARREBY FÖRVALTNINGSCHEF

Mer läsning

Annons