Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En gång på 10 000 år kan vara i morgon

Annons

Svar till Peter Altzar, Fortums vattenkraft i Dalälven:

Det statistiska begreppet 10000-årsflödet betyder, vad jag förstår, att den värsta sortens naturkatastrof kan inträffa en gång, men säger inget om när.

Det är naturligtvis självklart att sätta fokus på säkerheten vid dammar och kraftstationer. Min mening är att ägarna till dessa anläggningar för det första ska ta alla till buds tillgängliga medel för förstärkningsarbeten.

För det andra ta till vara all modern forskning om klimatet och använda den till att reglera vattenflödena, så att minsta risk för erosionsskador och översvämningar uppstår.

När det gäller de allra största naturkatastroferna kan vi utforma samhället så att vi kan stå emot dessa krafter.

Exempel. I dag är lägsta nivå för golv satt till 109,5 meter över havet (2,5 meter över normalvattenstånd) vid nybyggnad nedströms forsarna inom Borlänge kommun.

Den höjden är 27 centimeter under 1916 års vårflod. En höjning med 1,5 meter till 111,00 skulle dock få förödande konsekvenser.

Intresseföreningen Dalälvsborna har som mål att begränsa erosionsskadorna längs Dalälven, Lillälven, kanalerna och sjöarna. Samt att det öppnas upp i Våbäcksforsen så att den högsta nivån vid kraftiga vår- och höstfloder sänks med en halv meter.

Den senare frågan är mycket gammal. Redan på 1700-talet skrev Torsångs socken till länsstyrelsen och begärde åtgärder i Våbäck, inget svar har ännu kommit.

Föreningen menar att snabba vattenregleringar är en del av orsakerna till erosionsskadorna. En annan är stora svallvågor från fritidsbåtarna som ökat erosionsskadorna sedan timmerlänsar och flottning försvunnit.

Föreningen har med stort stöd från Borlänge kommun hos Miljödomstolen försökt förmå Fortum kraft att bistå med medel att ersätta de skador som erosionen gör på våra stränder.

Föreningen har också initierat Borlänge kommun att hos Vattenregleringsfonden söka pengar till utredning, vilket också beviljats. Nu pågår utredningen och resultatet ska ge svar på vilka åtgärder som krävs.

Föreningen har också förgäves skrivit till Miljöbalkskommittén om att man skulle kunna rucka på gamla vattendomar.

Skulle en offentlig informations- och debattkväll, i exempelvis Torsångs församlingshem, vara till nytta? Deltagare från kommuner, länsstyrelse, kraftbolag, räddningsverk, SGI, sårbarhetsutredningen och naturligtvis våra politiker borde vara på podiet. Om intresse finns ordnar vi det i vår.

BOSSE I BROSTUGAN

Mer läsning

Annons