Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En falsk bild av Roks

Annons

SVT:s "Dokument inifrån" som handlade om "könskriget" ger en grovt förvanskad bild av sanningen.

I dokumentärens första del lades stor tonvikt vid föreningen Bellas Vänner som för övrigt upphörde för flera år sedan. Flykten det talades om har ägt rum.

Felet de gjorde var att ta med de andra tjejerna. Detta var ett misstag men det ska inte hela Roks som organisation få skit för.

Roks består av fristående jourer som är fria att jobba på det sätt som passar dem, inom ramen för Roks stadgar.

Att det finns en under- och överordning i Sverige är inget som Roks hittat på. Det slog FN fast i deklarationen om kvinnors mänskliga rättigheter samt i Peking 1995. Sverige har skrivit under båda dessa dokument och har därmed skyldighet att motverka mäns överordning.

Inom Roks finns det cirka 150 kvinnojourer och cirka 30 tjejjourer de flesta drivs på ideell basis. Cirka 8 000 kvinnor är medlemmar i Roks jourer.

Vi:

är till exempel remissinstans i riksdagen.

ger kvinnor cirka 50 000 stöd-insatser varje år.

vet genom 20 års arbete med mäns våld mot kvinnor sett att det är ett strukturellt problem.

jobbar för ett samhälle där män och kvinnor kan leva på lika villkor.

Intervjuerna som sändes med ordföranden var i många fall ryckta ur sitt sammanhang. Efter programmen har man pratat om att dra in bidragen till kvinnojourerna. Detta kommer att bli förödande för alla kvinnor som utsätts för mäns våld. Roks pratar inte om manshat, vi pratar om kvinnohatet i samhället som enligt FN är det största hälsoproblemet i världen.

MEDLEM I EN ROKSJOUR I DALARNA

Mer läsning

Annons